Hoe ziet jouw change agent profiel eruit?

Monique van der Heijden

Omschrijving

De maatschappij die continu aan veranderingen onderhevig is, vraagt om leraren die zich blijven vernieuwen en ontwikkelen en stilstaan bij de vraag hoe ze hun onderwijs met de kennis van nu kunnen verbeteren om daarmee het potentieel van leerlingen tot wasdom te laten komen.
Met andere woorden, van leraren wordt gevraagd om in hun werk ‘professional agency’ te benutten en te functioneren als ‘change agents’. Leraren die in hoge mate gekenmerkt kunnen worden als ‘change agents’ oefenen invloed uit op de eigen onderwijspraktijk (Hoe kan ik het onderwijs op klas- en schoolniveau verbeteren?), de eigen professionele ontwikkeling (Hoe kan ik mijn professioneel handelen verbeteren?) en hun professionele identiteitsontwikkeling (Wie ben ik als leraar en wie wil ik als leraar zijn?). Leraren zijn in meer of mindere mate te identificeren als change agents aan de hand van negen kenmerken.

Tijdens deze workshop wordt een tool geïntroduceerd waarmee change agent profielen bij (aanstaande) leraren kunnen worden geïdentificeerd. Deze tool zou ondersteunend kunnen werken bij het herkennen en waarderen van de change agent kenmerken, en waar gewenst bij het verder ontwikkelen van (enkele van) deze kenmerken. De deelnemers gaan in dialoog over mogelijkheden van deze tool en de betekenis voor de opleidings- /onderwijspraktijk.

Downloads

Hogeschoolhoofddocent
Hogeschool De Kempel

Van der Heijden is werkzaam als hogeschoolhoofddocent-onderzoeker op hogeschool de Kempel in Helmond (pabo). Van der Heijden heeft ruim 20 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. Ze is (co-)auteur van verscheidene publicaties (wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties en boeken). In 2012 heeft ze de ‘Promotiebeurs voor leraren’ gewonnen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In 2017 is Van der Heijden gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e – Eindhoven School of Education (ESoE)). Binnen De Kempel doet ze onderzoek naar het versterken van professional agency en het ontwikkelen van change agent kenmerken bij (aanstaande) leraren.

Bibliografie:

Ga naar de bovenkant