Kanttekeningen bij Cognitive Load Theory

Casper Hulshof

Omschrijving

De door John Sweller ontwikkelde en uitgewerkte Cognitive Load Theory (in het Nederlands: cognitieve belastingstheorie) is voor docenten een onmisbare, niet te vermijden, en breed toepasbare theorie. Mijn presentatie is het verslag van een zoektocht naar de achtergronden van deze theorie, en hoe hij is geworden wat hij is. Ik zal recente ontwikkelingen beschrijven, en de consequenties daarvan voor het toepassen van de theorie in onderwijs. Ik vind het daarbij belangrijk om ook een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de theorie. Sommige mogelijke tekortkomingen lijken wellicht voor de hand liggend, andere zijn meer verborgen. Kortom, het belooft spannend te worden!

Docent en onderzoeker
Universiteit Utrecht

Casper Hulshof is docent aan de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt onder andere onderwijs op het gebied van onderwijspsychologie, assessment, wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs. Verbinding met de actualiteit en humor zijn voor hem belangrijke elementen die onderwijs onderscheidend maken. Daarnaast is hij via verschillende sociale media actief deelnemer aan discussies over onderwijskwesties.

Met Pedro de Bruyckere publiceerde hij verschillende boeken over zogenaamde ‘onderwijsmythes’.

Ga naar de bovenkant