Leerdoelen, succescriteria én exemplars: het fundament voor formatief handelen

Gerdineke van Silfhout

Omschrijving

Feedback geven en verwerken, peer-feedback, leerlingen in de leerstandaard en het zweet op de goede rug. Zomaar wat onderwerpen waar momenteel veel aandacht voor is. Maar wat is daarvoor nodig? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de lespraktijk van het primair en voortgezet onderwijs bespreken we de cyclus van formatief handelen. We zoomen in op fase 1 (verwachtingen verhelderen) en de fasen 4 en 5 (feedbackgeletterdheid en passende vervolgacties nemen). Daarbij verbinden we de voorbeelden aan enkele recente onderzoeken van R. Sadler, D. Nicol en D. Boud.

Preview

Curriculumexpert po & vo
SLO, landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling

Gerdineke van Silfhout is als curriculum- en toetsexpert werkzaam bij SLO. Op dit moment coördineert zij de actualisatie van examenprogramma’s vo. “Actuele examenprogramma’s dragen bij aan een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schoolsoorten en leerwegen. Ook dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun plek in de maatschappij.” Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het vmbo. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE.

Ga naar de bovenkant