Ontwikkeling en professionalisering van de academische leerkracht in het basisonderwijs

Julia Vrolijk
Rutmer Ebbes
Afke Bunskoeke

Omschrijving

Academische leerkrachten staan volop in de belangstelling. Met hun capaciteiten en vaardigheden kunnen zij namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs en het leren van leerlingen. Maar welke kwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet voor de klas, in het team en bij besturen om het onderwijs te verbeteren?  Wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven in het onderwijs? En hoe wordt hun professionaliteit gewaarborgd?
In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de ontwikkeling en professionalisering van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Deelnemers worden zich daardoor bewust van de toegevoegde waarde zij kunnen bieden in de klas, het team, de school en/of het bestuur, maar ook tegen welke valkuilen, blokkades en/of belemmeringen ze aanlopen en hoe we dat kunnen voorkomen.

Onderwijsadviseur
Expertis

Julia is in 2014 afgestudeerd als academische leerkracht aan de Universitaire pabo in Utrecht. Vervolgens heeft zij de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht afgerond. Ze heeft een aantal jaren les gegeven aan hoogbegaafde leerlingen. Naast het zeer compact aanbieden van de reguliere vakken besteedt ze aandacht aan andere belangrijke facetten voor deze doelgroep zoals omgaan met faalangst, tegenslag, frustratie, perfectionisme en uitdagende opdrachten.
Ze is ook bestuurslid bij geweest.
Momenteel is ze onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs.

Onderwijskundig onderzoeker (PhD student)
Universiteit van Amsterdam

Als academische leerkracht verbindt Rutmer de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek. Hij zoekt naar manieren om zijn onderzoek te laten aansluiten op wat speelt in de praktijk en draag waar mogelijk relevante onderzoekbevindingen in de onderwijspraktijk uit. Zo maak hij een belangrijke vertaalslag mogelijk tussen twee partijen die elkaar vaak nog niet goed begrijpen en verstaan. Momenteel doet hij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar zelfregulerend leren in het basisonderwijs.
Hij is ook bestuurslid bij geweest.

Ga naar de bovenkant