Progressief achteruit: zwartboek over de teloorgang van het funderend onderwijs

Jaap Scheerens
Paul Kirschner

Omschrijving

In allerlei nota’s wordt geklaagd over teruglopende prestaties en groeiende ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Maar wat opvalt is dat die nota’s vervolgens geen oplossingen bieden, maar wel allerlei “vernieuwingen” die juist meer problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn gepersonaliseerd leren, het inwisselen van het centraal examen voor een maatwerkdiploma, een driejarige brugperiode en flexibilisering van de lerarenopleiding. Wij vergeleken de situatie in Nederland met andere landen waar een soortgelijke “progressieve” koers wordt gevaren (Finland, Schotland en Nieuw-Zeeland); ook daar vertonen de scores op internationale toetsen een dalende lijn maar ook met Engeland die omhoog lijkt te krabbelen.
De oplossing moet komen van meerdere “aanvalslijnen”, verbetering van de arbeidsomstandigheden van leraren en van de lerarenopleidingen, “evidence-informed” didactiek, meer vakinhoudelijk inbreng, rationalisering van de curriculumontwikkeling en meer…

Downloads

Preview

Emeritus hoogleraar
Te gast bij Universiteit Twente

Jaap Scheerens is Emeritus hoogleraar Onderwijsorganisatie en -management aan de Universiteit Twente. Hij gaf hij onder meer leiding aan een onderzoeksprogramma dat gericht was op onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Hij was wetenschappelijk directeur en medeoprichter van de onderzoekschool ICO. Hij verrichtte ongeveer twintig jaar lang werkzaamheden voor de OECD en incidenteel ook voor de Wereldbank en de UNESCO. Hij publiceerde ongeveer 100 wetenschappelijke artikelen en ongeveer 25 boeken, waarvan het merendeel in het Engels. Nederlandstalige meer op de onderwijspraktijk gerichte publicaties zijn Wat maakt scholen effectief? (1989) en Hefbomen voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs.

Voor meer werk van Jaap Scheerens zie https://research.utwente.nl/en/persons/jaap-scheerens

Emeritus hoogleraar/Gastprofessor/Eigenaar
Open Universiteit/ Thomas More Hogeschool (Antwerpen)/kirschner-ED

Paul A. Kirschner (1951) is Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit, Gastprofessor aan de Thomas More Hogeschool (België) en eigenaar van kirschner-ED. Naast zijn vele academische prestaties (publicaties, benoemingen, enzovoorts) zet hij in om wetenschap te vertalen naar het onderwijs voor leraren, bestuurders en politici. Met die pet op is hij (mede)auteur, o.a., van Op de Schouders van Reuzen en Wijze Lessen: Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek, De Kunst en Kunde van het Lesgeven, Jongens zijn Slimmer dan Meisjes XL en Juffen zijn Toffer dan Meesters en schrift hij regelmatig voor Didactief (de column KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten.

Bibliografie:

Ga naar de bovenkant