Categorieën
Mijn Tijdschema

Red de taal van de toetsen

Karen Heij

In Nederland toetsen we in het basisonderwijs al bijna 60 jaar de leesvaardigheid van leerlingen met de eindtoets basisonderwijs, nu doorstroomtoets. Omdat de belangen die met deze doorstroomtoets samenhangen steeds groter zijn geworden, is de invloed van deze toets (en de toetsen van de Leerlingvolgsysteemtoetsen, LVS-toetsen) op onder andere het leesonderwijs ook groot. In deze lezing ga ik in op het ‘terugslageffect’ van deze toetsen op het leesonderwijs in het bijzonder maar ook op het taalonderwijs in de volle breedte. Het is van belang dat dit terugslageffect wordt onderkend en dat de rol van toetsing als belangrijke factor in het zoeken naar verklaringen over de teruglopende resultaten wordt meegenomen. En dat gezocht gaat worden naar uitwegen uit de impasse waarin het taalonderwijs zich lijkt te bevinden. Want als het ons echt menens is met de taalvaardigheid van leerlingen dan moet de rol van toetsing hoog op de agenda!

Downloads

Toetsexpert
Parrhesia Onderwijsadvies

Karen Heij rolde na haar studie Toegepaste Taalwetenschap de wereld van toetsing en examinering in. Taal en toetsen is de rode draad gebleven in haar carrière. Van 2002 tot 2016 was zij directeur van Bureau ICE. Sinds die tijd is zij als zelfstandig toetsexpert werkzaam. Zij promoveerde aan de Tilburg University in 2021 op een proefschrift over de eindtoets basisonderwijs: Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs. Zij publiceert en geeft lezingen over toetsing in de breedste betekenis van het woord.

www.parrhesiaonderwijsadvies.nl

Ga naar de bovenkant