Slow pedagogy in de praktijk: Pedagogische professionalisering door het aandachtig lezen van teksten

Helma Oolbekkink-Marchand
Maaike Nap

Omschrijving

De verdieping van de eigen pedagogische professionaliteit als leraar(opleider) vraagt om specifieke aandacht en ruimte (‘vertraging’) die in de onderwijshectiek van alledag niet vanzelfsprekend is. Een manier om ruimte te maken voor deze vertraging is door het aandachtig lezen van pedagogische teksten. In het LOEPP netwerk (Leraren(opleiders) Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit) is geëxperimenteerd met de werkwijze van ‘slow pedagogy’ (Kelchtermans, 2020). In deze workshop staat deze werkwijze en het oefenen daarmee centraal. Kenmerkend voor deze werkwijze is de bewuste tekstselectie, de rolverdeling en het scenario, de getrapte bespreking van de tekst en de evaluatie van de tekst. Tijdens de workshop oefenen we deze werkwijze met de deelnemers met behulp van een tekst (gedeelte) uit het boek ‘Dat is pedagogiek’ (Masschelein et al., 2019). Het doel is om zo samen te komen tot verdieping en bewuste reflectie op de eigen pedagogische professionaliteit.

Preview

Lector
HAN University of Applied Sciences

Helma Oolbekkink is lector meervoudige professionaliteit van leraren bij de Academie Educatie van de HAN. Haar onderzoek richt zich op het leren en professionaliseren van leraren (in opleiding) waarbij zij bijzondere aandacht heeft voor de stuurkracht (agency) van leraren in de onderwijspraktijk. Samen met Maaike Nap heeft zij netwerk LOEPP opgericht waarin lerarenopleiders gezamenlijk reflecteren op hun pedagogische professionaliteit. Naast haar werk bij de HAN is zij tevens voorzitter van de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (Velon) en lid van een internationaal gezelschap gericht op de professionalisering van lerarenopleiders (InFo-TED).

Lerarenopleider
HAN en RDA

Maaike Nap is een ervaren lerarenopleider en werkzaam bij de professionele masteropleiding Movel (Opleiden voor Eigentijds Leren). Zij is daarnaast werkzaam als lerarenopleider aan de Radboud Docenten Academie. In haar werk heeft zij bijzondere aandacht voor de pedagogiek in de lerarenopleiding. Samen met Helma Oolbekkink heeft zij het netwerk LOEPP opgericht waarin lerarenopleiders gezamenlijk pedagogische teksten bestuderen.

Ga naar de bovenkant