Versterken vakmanschap docenten(teams)

Inge de Wolf

Omschrijving

Versterken van je vakmanschap maakt je werk als docent leuker, makkelijker en beter. Maar hoe doe je dit? Hoe verbeter je bijvoorbeeld je didactiek? Wat kan je helpen bij je klassenmanagement en gedragsproblemen van leerlingen? En hoe weet je of je mobieltjes het beste wel of niet kunt verbieden?

Deze sessie laat zien dat kennis uit onderzoek je als docent verder kan brengen. Maar welke kennis is bruikbaar? En waar vind je die? En hoe kun je die gebruiken voor je eigen lessen?

In deze sessie gaan we ook in op de kansen en bedreigingen van ‘t gebruik van kennis uit onderzoek. En op de voor- en nadelen van ‘evidence informed’ werken als docent of team. Ook krijg je praktische handreikingen mee en je leert hoe je kennis kunt gebruiken om bepaalde hypes door te prikken.

Downloads

Hoogleraar UM & directeur Education Lab
Universiteit Maastricht

Inge de Wolf is hoogleraar Cocreatie & Evaluatie in het Onderwijs aan de Universiteit Maastricht. Ze is tevens oprichter en directeur van Education Lab NL. In co-creatie met leraren en wetenschappers werkt ze aan ‘evidence informed’ onderwijs. Ze is (mede)oprichter van het onderwijskennisnetwerk in Amsterdam (ONA) en een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht. Inge is verantwoordelijk voor het LerarenLab, waar ze samen met leraren en onderzoekers kansrijke aanpakken ontwikkelt en evalueert om het lerarentekort tegen te gaan. Daarnaast werkt Inge voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) aan de doorontwikkeling tot een landelijk kennisinstituut voor het onderwijs. Ook doet ze internationaal advieswerk voor de WereldBank en de OESO.

Ga naar de bovenkant