Versterken vakmanschap docenten(teams)

Inge de Wolf

Omschrijving

Versterken van je vakmanschap maakt je werk als docent leuker, makkelijker en beter. Maar hoe doe je dit? Hoe verbeter je bijvoorbeeld je didactiek? Wat kan je helpen bij je klassenmanagement en gedragsproblemen van leerlingen? En hoe weet je of je mobieltjes het beste wel of niet kunt verbieden?

Deze sessie laat zien dat kennis uit onderzoek je als docent verder kan brengen. Maar welke kennis is bruikbaar? En waar vind je die? En hoe kun je die gebruiken voor je eigen lessen?

In deze sessie gaan we ook in op de kansen en bedreigingen van ‘t gebruik van kennis uit onderzoek. En op de voor- en nadelen van ‘evidence informed’ werken als docent of team. Ook krijg je praktische handreikingen mee en je leert hoe je kennis kunt gebruiken om bepaalde hypes door te prikken.

Downloads

Hoogleraar UM & directeur Education Lab
Universiteit Maastricht

Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze is oprichter en directeur van Education Lab. Dit is een netwerk gericht op duurzame verbetering en innovatie van het onderwijsonderwijs. In cocreatie met leraren en wetenschappers werkt ze aan inzichten en activiteiten voor de professionalisering van (expert) leraren en schoolleiders. Zo maakt ze met haar teams toolkits en praktijkkaarten, heeft ze in Amsterdam een onderwijskennisnetwerk opgezet (ONA) en is ze een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht, een nieuw programma voor een kennisinfrastructuur in het onderwijs. Daarnaast werkt Inge als onderwijsinspecteur en doet ze internationaal advieswerk voor de WereldBank en OESO. Een van de belangrijkste projecten waar Inge aan werkt is het LeraarLab, waar leraren en onderzoekers samen werken aan kansrijke aanpakken om het lerarentekort tegen te gaan.

Ga naar de bovenkant