Wat betekent het flexibel opleiden van leraren?

Rieke van Bemmel
Christina Schouten
Monique van de Laarschot

Omschrijving

Flexibel opleiden staat volop in de belangstelling bij beleidsmakers en onderwijsprofessionals. Belangrijke redenen hiervoor zijn beter kunnen aansluiten bij de verschillende doelgroepen en leerbehoeftes, snel kunnen inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en het onderwijs aantrekkelijker en toegankelijker maken. Flexibiliseren kan op verschillende gebieden. Zo experimenteren lerarenopleidingen met leeruitkomsten, vraaggericht onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs om de keuze voor de (over)stap naar het onderwijs aantrekkelijk en mogelijk te maken.
Om inzicht te krijgen in de beweegredenen achter flexibilisering en de vormgeving daarvan hebben we een spel ontwikkeld: Flexplore! In deze bijeenkomst spelen we het spel, waarmee de deelnemers helder krijgen waarom zij de opleiding willen flexibiliseren en hoe zij dit in het onderwijsontwerp kunnen vormgeven.

Meer info.

Downloads

onderwijskundige en promovendus
Hogeschool Utrecht

Vanaf 2015 werkt Rieke als docent en onderwijskundige bij de lerarenopleidingen voorgezet onderwijs van de HU waar zij is betrokken bij het herontwerp van de curricula van alle veertien lerarenopleidingen en diverse innovatieprojecten.

Rieke heeft twintig jaar ervaring als leerkracht in het primair onderwijs. In 2015 studeerde ze af aan de masteropleiding Onderwijskundig ontwerp en advisering van de Universiteit Utrecht. Sindsdien richt ze zich op het opleiden van leraren. Haar focus ligt voornamelijk op ontwerpvraagstukken die te maken hebben met flexibilisering van de lerarenopleidingen. Vanaf 2020 is zij verbonden aan het lectoraat beroepsonderwijs en doet zij promotieonderzoek naar dit onderwerp.

Toetsexpert en projectleider
Hogeschool Utrecht

Christina Schouten is mede-ontwikkelaar van een flexibel curriculum, gebaseerd op leeruitkomsten , binnen de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht. Zij draagt als projectleider zorg voor de implementatie van programmatisch
toetsen in deze opleidingen. Zij coördineert mede het HU-brede leernetwerk programmatisch toetsen en in dit netwerk ondersteunt en adviseert zij opleidingen, leidt zij leerteams en inspiratiesessies voor diverse doelgroepen en publiceert zij
maandelijks een blog over de implementatie van programmatisch toetsen. Haar focus ligt op het ontwerpen van vraaggestuurd en ontwikkelingsgericht onderwijs.

lerarenopleider en curriculumverantwoordelijke
Hogeschool Utrecht

Monique van de Laarschot is mede-ontwikkelaar van een flexibel curriculum, gebaseerd op leeruitkomsten, binnen de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht. Zij is curriculumverantwoordelijke voor de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van de bachelorstudenten, instituutsopleider en schoolbegeleider voor het ontwikkelen van inductieprogramma’s van startende leraren.

Ga naar de bovenkant