Wat leraren (kunnen) weten over leren & instructie

Tim Surma

Omschrijving

De kennis die leraren hebben over effectieve leer- en instructieprincipes bepalen deels hoe doordacht ze bepaalde aanpakken in de klas inzetten. Een leraar die bijvoorbeeld weet welk geheugeneffect het herinneren van informatie teweegbrengt (retrieval practice), kan van dit voordeel bewust gebruik maken bij het opbouwen en onderhouden van de basiskennis van zijn klasgroep. In deze sessie ga ik dieper in op wat recent onderzoek ons leert over wat leraren weten over deze effectieve leer- en instructieprincipes. Ik discussieer de gevolgen hiervoor voor leraren, schoolteams en lerarenopleidingen.

Directeur
ExpertiseCentrum Onderwijs & Leren van Thomas More-hogeschool (vroeger: ExCEL)

Tim is directeur van het Expertisecentrum Onderwijs & Leren (ExCEL als naam verdwijnt eind februari 2023). Hij kan putten uit 20 jaar ervaring in het lesgeven in in secundair onderwijs, lerarenopleiding en in de master onderwijswetenschappen. Hij doet momenteel promotieonderzoek rond effectieve leerstrategieën en is auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.’ Hij is een veelgevraagd spreker in België en Nederland rond effectieve instructie- en leerstrategieën. Tim maakt deel uit van de expertencommissie Beter Onderwijs Vlaanderen.

Bibliografie:

Ga naar de bovenkant