Werken met gemengde groepen so-sbo

Christy Tenback

Omschrijving

In ons onderzoek volgen we scholen die werken aan een geïntegreerde setting voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Op deze scholen wordt niet langer op basis van beschikking gekeken in welke klas een leerling terecht komt, maar op basis van ondersteuningsbehoeften. Dit resulteert in gemengde groepen waarin so-leerlingen en sbo-leerlingen gezamenlijk les krijgen.
Wat betekent deze innovatie voor leraren en ondersteuners?
In deze sessie kijken we vanuit het theoretisch kader naar wat we inmiddels te weten zijn gekomen over de self-efficacy, attitude en vaardigheden van de leraren en ondersteuners die meedoen met ons onderzoek. We hopen de allereerste inzichten na de eerste ronde dataverzameling met jullie te kunnen bespreken en hierop gezamenlijk te reflecteren.

o.a. onderwijsadviseur
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Sociaal pedagogisch hulpverlener, leraar basisonderwijs, intern begeleider, consulent steunpunt autisme, onderwijsadviseur, promovendus. Even kort mijn loopbaan. Altijd in het teken van het begeleiden van leerlingen die niet volgens de “norm” ons onderwijs (kunnen) volgen. Voorstander van inclusief onderwijs, wanneer randvoorwaarden gewaarborgd zijn.

Omdat ik het belangrijk vind om de kennis die we opdoen in dit onderzoek zo breed mogelijk te delen ben ik zeer graag als spreker aanwezig op researchED.

Ga naar de bovenkant