Teamwork op weg naar inclusiever onderwijs

Christy Tenback

Omschrijving

Als we streven naar inclusiever onderwijs is het een noodzaak dat er voldoende mensen in de klas werken om tegemoet te kunnen komen aan een diversiteit van ondersteuningsbehoeften. Wij deden onderzoek naar de samenwerking tussen leraren en ondersteuners in zogenaamde “gemengde groepen”: groepen waarin leerlingen met een so-tlv en een sbo-tlv samen onderwijs krijgen. Deze vorm van gespecialiseerd onderwijs kan gezien worden als een stap in de richting van inclusiever onderwijs. In deze sessie willen we delen wat we geleerd hebben over de inzet van ondersteuners in de klas en hoe de samenwerking tussen leraar en ondersteuner goed werkt en wat juist belemmerend is.

Downloads

Preview

Onderwijsadviseur/Onderzoeker
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Christy werkt als onderwijsadviseur en onderzoeker bij RENN4, een onderwijsorganisatie voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met uitdagingen op het gebied van leren en gedrag. Zij is projectleider van het project “ontwikkelgroepen RENN4” waarbij groepen professionals samen kennis creëren rond een bepaald thema volgens de Netwerklerenmethodiek. Daarnaast doet als buitenpromovendus onderzoek naar het integreren van so- en sbo scholen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het creëren van mogelijkheden voor informeel leren binnen en buiten de organisatie.

Ga naar de bovenkant