Teamwork op weg naar inclusiever onderwijs

Christy Tenback
Wil ik zien! Verwijder van wil-ik-zien-lijst

Als we streven naar inclusiever onderwijs is het een noodzaak dat er voldoende mensen in de klas werken om tegemoet te kunnen komen aan een diversiteit van ondersteuningsbehoeften. Wij deden onderzoek naar de samenwerking tussen leraren en ondersteuners in zogenaamde “gemengde groepen”: groepen waarin leerlingen met een so-tlv en een sbo-tlv samen onderwijs krijgen. Deze vorm van gespecialiseerd onderwijs kan gezien worden als een stap in de richting van inclusiever onderwijs. In deze sessie willen we delen wat we geleerd hebben over de inzet van ondersteuners in de klas en hoe de samenwerking tussen leraar en ondersteuner goed werkt en wat juist belemmerend is.

Maak een account aan en bewaar je eigen tijdschema op al je devices.

Preview

MSc.
RENN4

Over Christy Tenback

Sociaal pedagogisch hulpverlener, leraar basisonderwijs, intern begeleider, consulent steunpunt autisme, onderwijsadviseur, promovendus. Even kort mijn loopbaan. Altijd in het teken van het begeleiden van leerlingen die niet volgens de “norm” ons onderwijs (kunnen) volgen. Voorstander van inclusief onderwijs, wanneer randvoorwaarden gewaarborgd zijn.
Ga naar de bovenkant