Teamwork op weg naar inclusiever onderwijs

Christy Tenback

Omschrijving

Als we streven naar inclusiever onderwijs is het een noodzaak dat er voldoende mensen in de klas werken om tegemoet te kunnen komen aan een diversiteit van ondersteuningsbehoeften. Wij deden onderzoek naar de samenwerking tussen leraren en ondersteuners in zogenaamde “gemengde groepen”: groepen waarin leerlingen met een so-tlv en een sbo-tlv samen onderwijs krijgen. Deze vorm van gespecialiseerd onderwijs kan gezien worden als een stap in de richting van inclusiever onderwijs. In deze sessie willen we delen wat we geleerd hebben over de inzet van ondersteuners in de klas en hoe de samenwerking tussen leraar en ondersteuner goed werkt en wat juist belemmerend is.

Downloads

Preview

o.a. onderwijsadviseur
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Sociaal pedagogisch hulpverlener, leraar basisonderwijs, intern begeleider, consulent steunpunt autisme, onderwijsadviseur, promovendus. Even kort mijn loopbaan. Altijd in het teken van het begeleiden van leerlingen die niet volgens de “norm” ons onderwijs (kunnen) volgen. Voorstander van inclusief onderwijs, wanneer randvoorwaarden gewaarborgd zijn.

Omdat ik het belangrijk vind om de kennis die we opdoen in dit onderzoek zo breed mogelijk te delen ben ik zeer graag als spreker aanwezig op researchED.

Ga naar de bovenkant