Categorieën
Mijn Tijdschema

Naar een sterke beroepsgroep. Hoe dan?

Jelmer Evers

We constateren het al jaren, maar toch komt het er niet van: een sterke beroepsgroep. Dat heeft onder andere te maken met een gebrekkige analyse, een gebrek aan kennis en een eenzijdig beeld wat een beroepsgroep is.

Want wie heeft er wel eens van Algemene Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties (ANOF) gehoord? Ik denk heel weinig mensen die iets met onderwijs te maken hebben. Toch was dat een redelijk functionerende federatie van alle onderwijsvakorganisaties. Het onderzoek naar hoe leraren zich organiseren is uiterst gebrekkig. Wat is er überhaupt voor nodig is om structureel een sterke, democratische vereniging en beroepsgroep op te bouwen. Welke structuren heb je daarvoor nodig? Hoeveel geld kost dat? Dat gaat een stuk verder dan het zoveelste opiniestuk dat leraren oproept zich te verenigen. Dat het moet, weten we inmiddels wel. Hoe dat moet? Daar heb ik nog geen goed antwoord op gezien. Ik ga in op deze vragen en kom met een wenkend perspectief en concreet voorstel.

Vicevoorzitter
AOb

Jelmer Evers was 17 jaar docent geschiedenis. Naast onderwijsinnovatie heeft hij zich ook altijd bezig gehouden met de positie van docenten en het beroep, Dat heeft tot meerdere publicaties geleid, waaronder Het Alternatief en Flip the System. Hij is onder andere twee keer genomineerd voor de Global Teacher Prize. Tijdens deze zoektocht is hij ook part-time gaan werken voor de internationale onderwijsvakfederatie Education International ( 32 miljoen leden, waaronder die van de AOb). Daar werkte hij met collega’s vanuit de hele wereld en internationale organisaties als UNESCO, OESO en de ILO. Al die ervaringen heeft hij in 2019 meegenomen naar de Algemene Onderwijsbond waar hij inmiddels vicevoorzitter is.

Ga naar de bovenkant