Project omschrijving

Christy Tenback

Onderwijsadviseur/onderzoeker, RENN4

Evenement

SESSIE

Geintegreerde groepen in het so en sbo: een praktijkonderzoek

Sinds september 2018 maken een aantal scholen voor so en sbo in Nederland gebruik van de zogenaamde ” experimenteerregeling” van het ministerie. Binnen deze regeling is het mogelijk om so en sbo leerlingen gezamenlijk in een klas les te geven, de zogenaamde “gemengde groepen”. Op beleidsniveau worden deze ontwikkeling onderzocht door de Rijksuniversiteit en CED-groep. De deelnemende besturen hebben de handen ineen geslagen om ook op praktijkniveau (leerlingen, leraren en ouders) te ontwikkelingen te volgen met behulp van een praktijkonderzoek onder leiding van Anke de Boek van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd door Christy Tenback, buitenpromovenda aan deze universiteit en werkzaam bij RENN4. In de presentatie zal naar aanleiding van de eerste resultaten met de deelnemers van gedachten gewisseld worden over vragen als: hoe zien de gemengde groepen eruit qua leerlingen? Wat kennen en kunnen leraren die deze groepen draaien? Hoe denken ouders over de ontwikkelingen?

BIO

Na de SPH en enkele jaren werkervaring met kinderen met een autisme spectrum stoornis ging ik het onderwijs in. Als leerkracht, IB-er en autismespecialist ben ik op zoek gegaam naar mogelijkheden om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften de kansen te bieden die ze verdienen. Inmiddels werk ik alweer 14 jaar bij RENN4, een speciaal onderwijsorganisatie in Noord-Nederland. In deze tijd heb ik onderwijswetenschappen gestudeerd en ga ik met schoolteams op zoek naar evidence-informed verbeterkansen voor het onderwijs. Inclusie heeft altijd mijn speciale interesse gehad, vandaar dat ik de kans om als buitenpromovendus onderzoek te kunnen doen met beide handen heb aangegrepen.

ARCHIEF

MATERIALEN

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.