Project omschrijving

Christy Tenback

Promovendus/onderwijsadviseur, RENN4

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Downloads

PowerPoint-presentatie Christy Tenback rED Groningen 2020

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIE ARCHIEF

Werken met gemengde groepen so-sbo

In ons onderzoek volgen we scholen die werken aan een geïntegreerde setting voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Op deze scholen wordt niet langer op basis van beschikking gekeken in welke klas een leerling terecht komt, maar op basis van ondersteuningsbehoeften. Dit resulteert in gemengde groepen waarin so-leerlingen en sbo-leerlingen gezamenlijk les krijgen.
Wat betekent deze innovatie voor leraren en ondersteuners?
In deze sessie kijken we vanuit het theoretisch kader naar wat we inmiddels te weten zijn gekomen over de self-efficacy, attitude en vaardigheden van de leraren en ondersteuners die meedoen met ons onderzoek. We hopen de allereerste inzichten na de eerste ronde dataverzameling met jullie te kunnen bespreken en hierop gezamenlijk te reflecteren.

Geïntegreerde groepen in het so en sbo: een praktijkonderzoek

De trend naar inclusiever onderwijs is ook in Nederland ingezet. Op verschillende scholen zijn initiatieven ontwikkeld om meer inclusief onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook binnen het speciaal- en speciaal basisonderwijs zijn initiatieven in deze richting. Een aantal scholen werkt toe naar een geïntegreerde setting onder de noemen van de “beleidsmaatregel samenwerking regulier- en speciaal onderwijs” van het ministerie van onderwijs. In deze presentatie gaan ik in op het lopende onderzoek naar de ontwikkelingen op deze scholen. Ik bespreek de theoretische uitgangspunten die helpend zijn in het proces van toewerken naar geïntegreerd onderwijs en praat u bij over het verloop van het onderzoek. Ik ga graag (virtueel) in gesprek over de stappen die nodig zijn in het onderwijsveld om toe te werken naar inclusiever onderwijs.

BIO

Ik heb altijd al grote interesse gehad in kinderen die zich buiten de beschreven standaarden ontwikkelen. Begonnen als groepsleidster in voorzieningen voor kinderen met autisme en later de overstap gemaakt naar het onderwijsveld. Daar als leraar, intern begeleider en consulent steunpunt autisme gewerkt. Inmiddels alweer vele jaren werkzaam als onderwijsadviseur bij RENN4, organisatie voor specialistisch onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe. Sinds 2019 als buitenpromovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.