Christy Tenback

Onderwijsadviseur/Buitenpromovendus
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Evenement

MATERIALEN

Presentatie bij de sessie “Receptenboek voor inclusie: attitudes voor leraren en ondersteuners”.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Receptenboek voor inclusie: Attitudes van leraren en ondersteuners

Om inclusiever onderwijs te laten slagen zijn attitudes van onderwijsprofessionals van doorslaggevend belang. Wij onderzochten hoe dit zit in onderwijssettings waar speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs geïntegreerd werken. In ons onderzoek kijken we naar de factoren die de attitude van onderwijsprofessionals beïnvloeden en of er verschillen zijn hierin tussen leraren en ondersteuners. Kortom: we proberen een bijdrage te leveren aan een receptenboek voor inclusie.

video
play-rounded-fill

Werken met gemengde groepen so-sbo

In ons onderzoek volgen we scholen die werken aan een geïntegreerde setting voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Op deze scholen wordt niet langer op basis van beschikking gekeken in welke klas een leerling terecht komt, maar op basis van ondersteuningsbehoeften. Dit resulteert in gemengde groepen waarin so-leerlingen en sbo-leerlingen gezamenlijk les krijgen.
Wat betekent deze innovatie voor leraren en ondersteuners?
In deze sessie kijken we vanuit het theoretisch kader naar wat we inmiddels te weten zijn gekomen over de self-efficacy, attitude en vaardigheden van de leraren en ondersteuners die meedoen met ons onderzoek. We hopen de allereerste inzichten na de eerste ronde dataverzameling met jullie te kunnen bespreken en hierop gezamenlijk te reflecteren.

Geïntegreerde groepen in het so en sbo: een praktijkonderzoek

De trend naar inclusiever onderwijs is ook in Nederland ingezet. Op verschillende scholen zijn initiatieven ontwikkeld om meer inclusief onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook binnen het speciaal- en speciaal basisonderwijs zijn initiatieven in deze richting. Een aantal scholen werkt toe naar een geïntegreerde setting onder de noemen van de “beleidsmaatregel samenwerking regulier- en speciaal onderwijs” van het ministerie van onderwijs. In deze presentatie gaan ik in op het lopende onderzoek naar de ontwikkelingen op deze scholen. Ik bespreek de theoretische uitgangspunten die helpend zijn in het proces van toewerken naar geïntegreerd onderwijs en praat u bij over het verloop van het onderzoek. Ik ga graag (virtueel) in gesprek over de stappen die nodig zijn in het onderwijsveld om toe te werken naar inclusiever onderwijs.

BIO

Als onderwijsadviseur was ik onder andere betrokken bij processen van scholen die toewerken naar het integreren van verschillende typen onderwijs. In 2019 kreeg ik de kans om deze, en andere, scholen te gaan volgen met een andere blik: als onderzoeker.

Omdat ik het belangrijk vind om de kennis die we opdoen in dit onderzoek zo breed mogelijk te delen ben ik zeer graag als spreker aanwezig op ResearchED.