Project omschrijving

Hilde Kooiker-den Boer

Pabo-docent & PhD, Universiteit Utrecht & HZ University of Applied Sciences

Evenement

  Huidige sessie
  Sessie archief
  bio

  MATERIALEN

  Nog geen materialen beschikbaar

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Leesonderwijs: kunnen we de kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen?

  Met Suzanne Bogaerds-Hazenberg, Hilde Kooiker-den Boer & Jacqueline Evers-Vermeul

  Vanuit de wetenschap is er veel bekend over tekstbegrip en effectief leesonderwijs. Helaas zijn deze theorieën vaak niet praktisch genoeg en komen wetenschappelijke inzichten daardoor nauwelijks in de klas terecht. Er is bij begrijpend lezen dus sprake van een kloof tussen wetenschap en praktijk.

  In deze sessie gaan we in gesprek over drie oplossingsrichtingen om wetenschappelijke theorieën daadwerkelijk het klaslokaal in te krijgen:

  1. theoretische kennis van leerkrachten vergroten;
  2. bewezen didactieken toepasbaar maken;
  3. evidence-based lesmaterialen ontwikkelen.

  Daarbij zullen we ook onze ervaringen delen rondom ontwerpgericht onderzoek, een vorm van samenwerking waarbij leerkrachten en wetenschappers samen lesmaterialen ontwikkelen. Dit schept nieuwe uitdagingen voor alle partijen, maar er liggen ook duidelijke kansen voor professionalisering. Bovendien levert het bruikbare materialen op waarin bewezen effectieve didactieken een plek krijgen.

  BIO

  Hilde Kooiker-den Boer is docent Nederlands aan de pabo van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en is als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoeksproject verkent zij mogelijkheden om taalonderwijs en zaakvakonderwijs (natuur en techniek) te integreren. In deze geïntegreerde lessen wordt enerzijds gewerkt aan kennis over tekststructuur en anderzijds aan vakinhoudelijke leerdoelen. De lessen bevatten zowel functionele lees- en schrijfopdrachten als hands-on activiteiten. Hilde onderzoekt welk effect dit geïntegreerde aanbod heeft op lees- en schrijfvaardigheden en op inhoudelijke vakkennis.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.