Jelmer Evers

Vicevoorzitter, AOb

Evenement

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Hoe organiseren leraren zichzelf

Sinds de jaren 90 is er een uitgebreid debat over een ‘sterke beroepsgroep’ van leraren. Gek genoeg is er in dit debat nauwelijks oog geweest voor hoe leraren zichzelf organiseren. Er is heel veel gepubliceerd over professionaliteit van leraren, over teacher leadership, maar nauwelijks iets over de organisaties van leraren zelf. Hoe ziet de Nederlandse geschiedenis van lerarenorganisaties eruit? Hoe organiseren leraren zich in het buitenland? En wat kunnen wij daarvan leren? Allemaal relevante vragen die nauwelijks onderzocht zijn. De meest voorkomende organisatievorm is een mix van beroepsvereniging en vakbond. De zogenaamde dubbele doelstelling. Een scheiding tussen die twee komt nauwelijks voor. Zwaartepunten verschillen wel. En er zijn wel een klein aantal succesvolle beroepsorganisaties voor leraren, maar die hebben vaak een ander karakter dan hier in Nederland wordt voorgesteld. In mijn sessie wil ik de drie genoemde vragen uitdiepen en in gesprek gaan met collega’s.

BIO

I’m a history teacher, union activist, and author. And editor of “Het Alternatief” and “Flip the System” book series and author of other books. Nominated twice for Global Teacher Prize.

Currently I’m vice-president of the General Education Union – Algemene Onderwijsbond (AOb) I teach and learn at UniC, a fantastic innovative secondary school in Utrecht in the Netherlands where an individual can truly shine.

Before joining the AOb board I was on a four year teacher leadership fellowship at Education International in Brussels for two days a week.