Project omschrijving

Tim Surma

Onderzoeker, Thomas More-hogeschool

Evenement

  Huidige sessie
  Sessie archief
  bio

  MATERIALEN

  Video: Toetseffecten in kleine en grote groepen 

  Heerlen 2020

  video

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Toetseffecten in kleine en grote groepen 

  Het retrieval practice effect is de Engelse benaming voor een krachtig fenomeen uit de geheugenpsychologie. Het staat voor het doelbewust oefenen om informatie te herinneren. De toepassing ervan heeft een grote impact op het onthouden op lange termijn in vergelijking met andere technieken die de leerling minder inspanning kosten. In deze workshop demonstreren we hoe we het fenomeen kunnen toepassen als instructiemethode voor zowel grote als kleine groepen leerlingen. Je wandelt buiten met een arsenaal aan methodieken die de volgende les al toegepast kunnen worden. Succes gegarandeerd!

  Space up your life: Het spreidingseffect integreren in ontwerp van instructieJou Inhoud Komt Hier

  Het retrieval practice effect is de Engelse benaming voor een krachtig fenomeen uit de geheugenpsychologie. Het staat voor het doelbewust oefenen om informatie te herinneren. De toepassing ervan heeft een grote impact op het onthouden op lange termijn in vergelijking met andere technieken die de leerling minder inspanning kosten. In deze workshop demonstreren we hoe we het fenomeen kunnen toepassen als instructiemethode voor zowel grote als kleine groepen leerlingen. Je wandelt buiten met een arsenaal aan methodieken die de volgende les al toegepast kunnen worden. Succes gegarandeerd!

  ‘Desirable difficulties’ in de oefeningenles

  Als leraar kun je je oefeningenles zo inrichten dat je leerlingen goed presteren tijdens die les. Soms blijkt achteraf dat die oefeningenles niet het gewenste resultaat had: op toetsen doen leerlingen het ondermaats op oefeningen die je nochtans had ‘gedrild’. Didactische ingrepen die echter ‘moeilijkheden’ lijken te veroorzaken voor de leerling, waardoor het tempo van het schijnbare leren in de les vertraagt, optimaliseren vaak het leren en de transfer op lange termijn. Robert Bjork noemde deze didactische manipulaties ‘gewenste moeilijkheden’ (desirable difficulties). Tijdens deze sessie zoom ik in op hoe we als leraar onze oefeningenles optimaal kunnen organiseren door die desirable difficulties bewust in te plannen.

  Wat onze leraren (van de toekomst) moeten weten over leren

  Moeten onze leraren (en onze leraren van de toekomst) weten hoe hun leerlingen leren? De vraag lijkt retorisch, want als het de taak van leraren is om lessen in te richten in functie van het leren van hun leerlingen, dan mag je toch verwachten dat leraren zelf ook weten hoe leerlingen het beste leren. Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over effectieve en efficiënte strategieën die breed inzetbaar zijn om het leren van leerlingen te bevorderen. Ze zijn zeer effectief, kosten even veel of zelfs minder tijd dan strategieën die minder goed werken, zijn gemakkelijk implementeerbaar en zijn onmiddellijk toepasbaar, over verschillende vakken en leerjaren heen. Het voorbije jaar onderzochten we in hoeverre deze effectieve leerstrategieën gecovered werden in het schriftelijke studiemateriaal van lerarenopleidingen in Vlaanderen en Nederland. Tijdens deze sessie verduidelijken en nuanceren we de resultaten van dit onderzoek en brengen we een bondig, handig bruikbaar overzicht van deze leerstrategieën en hoe die in te zetten in de klaspraktijk.

  BIO

  Tim gaf bijna twee decennia wiskunde aan een Vlaamse secundaire school en gaf ook algemeen-didactische vakken aan een lerarenopleiding. Na het behalen van zijn master in de Learning Sciences promoveert hij op dit moment aan het Welten-Instituut van de Open Universiteit en is hij Research Manager in het Centre of Future Proof Education bij Thomas More Hogeschool in België. Hij bouwt er expertise op over effectieve leerstrategieën en hoe deze leerstrategieën te gebruiken voor de klas. Hij gaf in Vlaanderen al vaker gesmaakte workshops en lezingen over hoe de wetenschap van het leren en de klaspraktijk elkaar kunnen versterken en beïnvloeden.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.