de researchED Nederland Podcast afl. 38

met Jacquelien Bulterman

07/09/2023

Audioversie:

In deze podcast

In onze researchED-podcast #38 met Jacquelien Bulterman spreken we samen over haar boek ‘Het Lerarentekort: pleidooi voor vakmanschap’. Bulterman pleit hierin voor een andere kijk naar het leraarschap in relatie tot vakmanschap en expertise. Hoe kan het dat vakmanschap en expertise in het onderwijs steeds buiten het klaslokaal wordt gelegd en gezocht? Bulterman spreekt van een beweging weg van de ‘toeschouwerswetenschap’ waarbij onderwijsonderzoek op (te) grote afstand van de onderwijspraktijk vertelt hoe leraren hun werk moeten doen. Hoe komen we tot een betere balans die recht doet aan het leraarschap?

Tishauser Tip

Hoe behoud je onderwijsprofessionals in het vo? – Dianne Visscher, Paul Baan – researchED Laren 2023
Hoe behoud je onderwijsprofessionals in het vo?