Evidence-informed onderwijs in het vo: een onderwijsvernieuwing die wel werkt? (deel 1)

Gert Verbrugghen

Omschrijving

Een uiteenzetting hoe wij evidence-informed onderwijs toepassen in onze school (mavo). Wij zijn in 2019-2020 hiermee van start gegaan. Ik wil dan telkens kort ingaan op onze speerpunten:

1. focus op kennis: we gebruiken EDI in onze lessen en leren onze kinderen geen generieke vaardigheden, die specifieke vaardigheden zijn domeinspecifiek. Daarbij gebruiken we beheersingsleren! De leerling bepaalt het tempo, niet het curriculum. Hierbij wil ik o.m. het mattheus-effect toelichten (hoe meer kennis je hebt, hoe sneller je kennis vergaart).

2. de cultuur op school: aanleren van routines, een zeer consequent beloningssysteem (met kleine sancties) zodat elke minuut in de les telt.

3. evidence-informed: we baseren onze keuzes op wat bewezen werkt. Geen feel-good initiatieven die er doorheen fietsen.

4. tijdsinvestering vs. leerrendement: we gaan onze lessen niet opleuken. Motivatie komt voor uit leren, niet per se omgekeerd.


Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Sessieopname

Leerkracht vo
IVO-Deurne

Ik sta ondertussen meer dan 20 jaar voor de klas als leraar Engels/lo en onderwijs is mijn grote passie. Vier jaar geleden hebben we op onze school een evidence-informed onderwijsvernieuwing doorgevoerd, waarbij het smartphoneverbod ook werd ingevoerd.

Gert streeft ernaar om de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de vaak complexe praktijk te overbruggen. Mede daarom heeft hij ook het boek “Running the Room” van Tom Bennett vertaald naar het Nederlands (Regie in de Klas), zodat ook deze kennis beter toegankelijk wordt voor de Vlaamse en Nederlandse docent. Hij is praktijkexpert op het vlak van evidence-informed onderwijs en klasmanagement.

Ga naar de bovenkant