Evidence-informed onderwijs in het vo: de praktijk (deel 5)

Gert Verbrugghen

Omschrijving

In deze sessies wil ik alles samenbrengen in de praktijk. Mocht je eerdere sessies niet hebben kunnen bijwonen, dan neem ik de pijlers nog kort door en gaan we verder over hoe we evidence-informed toepassen in de praktijk.

Vier pijlers:

  1. Evidence-informed
  2. Cultuur
  3. Focus op kennisoverdracht
  4. Tijdsinvestering vs. leerrendament

Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Sessieopname

Leerkracht vo
IVO-Deurne

Ik sta ondertussen meer dan 20 jaar voor de klas als leraar Engels/lo en onderwijs is mijn grote passie. Vier jaar geleden hebben we op onze school een evidence-informed onderwijsvernieuwing doorgevoerd, waarbij het smartphoneverbod ook werd ingevoerd.

Gert streeft ernaar om de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de vaak complexe praktijk te overbruggen. Mede daarom heeft hij ook het boek “Running the Room” van Tom Bennett vertaald naar het Nederlands (Regie in de Klas), zodat ook deze kennis beter toegankelijk wordt voor de Vlaamse en Nederlandse docent. Hij is praktijkexpert op het vlak van evidence-informed onderwijs en klasmanagement.

Ga naar de bovenkant