Evidence-informed onderwijs in het vo: hoe we iedereen meenemen (deel 3)

Gert Verbrugghen

Omschrijving

Op onze school maken we een duidelijk onderscheid tussen stof leren en stof behandelen. Het werkboek of de methode is niet leidend voor de volgende stap, de mate waarin de kinderen de stof beheersen is bepalend voor de volgende stap. Als de leerlingen het niet geleerd hebben, heeft de docent het niet (voldoende) onderwezen.

In deze sessie vertel ik hoe we op onze school uitgaan van beheersingsleren en dit enkel kan slagen wanneer je formatief werkt.


Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Sessieopname

Leerkracht vo
IVO-Deurne

Ik sta ondertussen meer dan 20 jaar voor de klas als leraar Engels/lo en onderwijs is mijn grote passie. Vier jaar geleden hebben we op onze school een evidence-informed onderwijsvernieuwing doorgevoerd, waarbij het smartphoneverbod ook werd ingevoerd.

Gert streeft ernaar om de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de vaak complexe praktijk te overbruggen. Mede daarom heeft hij ook het boek “Running the Room” van Tom Bennett vertaald naar het Nederlands (Regie in de Klas), zodat ook deze kennis beter toegankelijk wordt voor de Vlaamse en Nederlandse docent. Hij is praktijkexpert op het vlak van evidence-informed onderwijs en klasmanagement.

Ga naar de bovenkant