Leerkracht vo
IVO-Deurne

Gert Verbrugghen

Ik sta ondertussen meer dan 20 jaar voor de klas als leraar Engels/lo en onderwijs is mijn grote passie. Vier jaar geleden hebben we op onze school een evidence-informed onderwijsvernieuwing doorgevoerd, waarbij het smartphoneverbod ook werd ingevoerd.

Gert streeft ernaar om de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de vaak complexe praktijk te overbruggen. Mede daarom heeft hij ook het boek “Running the Room” van Tom Bennett vertaald naar het Nederlands (Regie in de Klas), zodat ook deze kennis beter toegankelijk wordt voor de Vlaamse en Nederlandse docent. Hij is praktijkexpert op het vlak van evidence-informed onderwijs en klasmanagement.

Expertise: Evidence-informed onderwijs, vo

Sessiearchief

,

Omschrijving

Vier jaar geleden besloot onze school om de smartphones te verbieden. Wanneer de leerlingen op school komen gaat de telefoon in het kluisje en pas aan het einde van de dag komt deze er weer uit. Daarnaast hebben we vorig jaar ook een verbod op het gebruik van de smartwatch, uiteraard om dezelfde redenen.

In deze presentatie leggen we uit waarom we deze keuze hebben gemaakt, hoe we dit precies gedaan hebben en wat de voor- en nadelen zijn. Wat levert het op voor onze leerlingen en onze collega’s?

Downloads

Omschrijving

Klasmanagement kun je leren! Hoe zorg je er voor dat je ongewenst gedrag in de klas vóór bent? Hoe voorkom je dat je telkens brandjes aan het blussen bent, waardoor je maar niet toekomt aan datgene wat belangrijk is: lesgeven.

In deze presentatie licht ik vast een tipje van de sluier op over hoe je dit kunt bewerkstelligen. Je krijgt enerzijds kennis mee over de achterliggende principes, maar ook een aantal praktische tools die je meteen in je klas kunt toepassen.

 

Meer info >> klik hier

Omschrijving

In deze presentatie leg ik uit hoe we al die theorie over effectief onderwijs, hoe mensen leren, klassenmanagement, enz. hebben samengebracht in één systeem waar de verschillende aspecten elkaar aanvullen.
Wij merken op onze school dat er rust is, structuur, meer motivatie, er wordt veel meer geleerd en de leraar kan zich focussen op les geven.

Podcast

Omschrijving

In deze presentatie leg ik uit hoe we al die theorie over effectief onderwijs, hoe mensen leren, klassenmanagement, enz. hebben samengebracht in één systeem waar de verschillende aspecten elkaar aanvullen.
Wij merken op onze school dat er rust is, structuur, meer motivatie, er wordt veel meer geleerd en de leraar kan zich focussen op les geven.

Podcast

Omschrijving

In deze sessies wil ik alles samenbrengen in de praktijk. Mocht je eerdere sessies niet hebben kunnen bijwonen, dan neem ik de pijlers nog kort door en gaan we verder over hoe we evidence-informed toepassen in de praktijk.

Vier pijlers:

  1. Evidence-informed
  2. Cultuur
  3. Focus op kennisoverdracht
  4. Tijdsinvestering vs. leerrendament

Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Opname

Omschrijving

Ik zal het niet zozeer hebben over routines en gedrag, maar meer wat de docent doet met de leerlingen Didactiek met name.


Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Opname

Omschrijving

Op onze school maken we een duidelijk onderscheid tussen stof leren en stof behandelen. Het werkboek of de methode is niet leidend voor de volgende stap, de mate waarin de kinderen de stof beheersen is bepalend voor de volgende stap. Als de leerlingen het niet geleerd hebben, heeft de docent het niet (voldoende) onderwezen.

In deze sessie vertel ik hoe we op onze school uitgaan van beheersingsleren en dit enkel kan slagen wanneer je formatief werkt.


Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Opname

Omschrijving

Wist je dat hoe leerlingen zich gedragen op school een sterke correlatie heeft met hun resultaten? Wist je dat dit ook, naast academisch succes, belangrijk is het voor het sociale succes van kinderen? Een school hoort een veilige, rustige omgeving te creëren waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

In deze sessie vertel ik hoe we bij ons op school de hoge verwachtingen neerzetten en we ervoor zorgen dat de docent zich 100% kan concentreren op het lesgeven.


Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Opname

Omschrijving

Een uiteenzetting hoe wij evidence-informed onderwijs toepassen in onze school (mavo). Wij zijn in 2019-2020 hiermee van start gegaan. Ik wil dan telkens kort ingaan op onze speerpunten:

1. focus op kennis: we gebruiken EDI in onze lessen en leren onze kinderen geen generieke vaardigheden, die specifieke vaardigheden zijn domeinspecifiek. Daarbij gebruiken we beheersingsleren! De leerling bepaalt het tempo, niet het curriculum. Hierbij wil ik o.m. het mattheus-effect toelichten (hoe meer kennis je hebt, hoe sneller je kennis vergaart).

2. de cultuur op school: aanleren van routines, een zeer consequent beloningssysteem (met kleine sancties) zodat elke minuut in de les telt.

3. evidence-informed: we baseren onze keuzes op wat bewezen werkt. Geen feel-good initiatieven die er doorheen fietsen.

4. tijdsinvestering vs. leerrendement: we gaan onze lessen niet opleuken. Motivatie komt voor uit leren, niet per se omgekeerd.


Andere sessies in deze reeks Evidence-informed onderwijs in het vo:

Deel 1: Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Deel 2: De cultuur op school

Deel 3: Hoe we iedereen meenemen

Deel 4: Wat gebeurt er in de les?

Deel 5: De praktijk

Downloads

Opname

Ga naar de bovenkant