Hoe kan het leiderschap van leraren versterkt worden?

Marco Snoek

Omschrijving

In discussies èn in opleidingstrajecten is steeds meer aandacht voor teacher leadership of leiderschap van leraren. In een NRO-studie hebben we verkend wat teacher leadership precies is, wat effecten en condities zijn en wat dat betekent voor de Nederlandse context.
De aandacht voor teacher leadership sluit nauw aan bij de behoefte van veel leraren aan professionele ruimte. In die zin heeft het vooral een emancipatoire functie. Tegelijk kan teacher leadership ook gezien worden als een voorwaarde voor innovatie en ontwikkeling van onderwijs. In dat laatste geval is teacher leadership veel minder een persoonlijke keuze of ambitie van een individuele leraar die zich wil ontwikkelen tot teacher leader, maar een opdracht aan elke leraar.
In onze studie onderscheiden we vier soorten teacher leadership die verschillen in de mate waarin het leiderschap formeel of informeel vorm krijgt en de mate waarin het individueel of collectief ingevuld wordt.
We constateren dat de meest zichtbare vorm van teacher leadership in Nederland een formele en individuele vorm van teacher leadership is (role based teacher leadership). We pleiten voor meer aandacht voor vormen van community based teacher leadership: collectief en informeel.
In de studie brengen we verder in kaart wat essentiële voorwaarden zijn om teacher leadership te versterken.
In de presentaties willen we op basis van ons onderzoek het gesprek met de deelnemers aan gaan wat de toegevoegde waarde is van het begrip teacher leadership.

Downloads

Lector Leren & Innoveren
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij betrokken is bij onderzoeken rond het beroep van leraar. Aandachtspunten zijn het beroepsbeeld van de leraar, professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren, leiderschap van leraren en de invloed van organisatiestructuren op het werk van leraren.

Ga naar de bovenkant