Leeridentiteitsontwikkeling op en buiten school

Monique Verhoeven

Omschrijving

Jongeren ontwikkelen een beeld van zichzelf als lerende: een leeridentiteit. Dit beeld beïnvloedt de mate waarin jongeren zich identificeren met leren op school en zich hiervoor inzetten. Jongeren vormen hun leeridentiteit op basis van de verschillende ideeën over leren waarmee zij in aanraking komen. Hierbij kan gedacht worden aan antwoorden op vragen als ‘Hoe leer je eigenlijk?’, ‘Wat is belangrijk om te leren, en wat niet?’. Jongeren komen niet alleen op school in aanraking met ideeën over leren, maar ook thuis, of op hun bijbaan. Wanneer jongeren een grote kloof ervaren tussen de ideeën over leren in de verschillende contexten waar ze zich tussen bewegen (school, thuis, etc.), kan dit ertoe leiden dat zij zich distantiëren van school.

In het eerste deel van deze workshop wordt dieper ingegaan op hoe jongeren hun leeridentiteit te midden van verschillende contexten ontwikkelen.

In het tweede deel van deze workshop wordt aandacht besteed aan manieren om eventuele contextuele kloven tussen ideeën over leren te overbruggen. Hierbij wordt het publiek uitgenodigd om kritisch te reflecteren op de praktijkimplicaties van onderzoek over dit thema. Zijn de aanbevelingen van onderzoekers wenselijk? En zijn ze haalbaar? Hoe kunnen ze geïmplementeerd worden? En wie zou daar verantwoordelijk voor zijn?

Downloads

Postdoc onderzoeker
Universiteit Utrecht

Monique werkt als postdoc voor het departement Educatie van de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich vooral bezig met de onderzoeksthema’s onderwijsongelijkheid, betekenisvol leren en de (leer)identiteitsontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hierbij hanteert zij een holistisch perspectief waarbij ze zowel kijkt naar binnen- en buitenschoolse factoren die een rol spelen in het leren en de ontwikkeling van adolescenten.

Ga naar de bovenkant