Praktisch aan de slag met onderzoeksinstrumenten

Stefanie van Nes
Luuk Reinders

Omschrijving

Hoe weet je zeker of nieuwe ontwikkelingen in de klas het gewenste effect hebben? En hoe weet je wat leerlingen vinden van deze nieuwe aanpak? Met behulp van onderzoeksinstrumenten kun je veranderingen evalueren. Dit helpt bij het maken van goed onderbouwde en doordachte keuzes in het ontwikkelproces. In deze workshop geven we een aantal inspirerende voorbeelden van leraren en gaan we praktisch aan de slag met onderzoeksinstrumenten.

Sessieopname

Preview

projectleider
Voortgezet Leren

Stefanie van Nes is als projectleider binnen het programma Voortgezet Leren betrokken bij onderzoek en kennisgedreven werken.

Voortgezet Leren ondersteunt scholen bij het duurzaam en integraal ontwikkelen van onderwijsinhoud en schoolorganisatie. Onderdeel van dit programma is het stimuleren van kennisgedreven werken en een lerende cultuur in de school, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van onderzoeksinstrumenten.

Projectmedewerker bij Schoolinfo
Schoolinfo

Projectmedewerker bij Schoolinfo.

 

(Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad.)

Ga naar de bovenkant