Talentpaspoort

Kirsten Cuppen
Kirsten Mauer

Omschrijving

Tegenwoordig selecteren bedrijven, zoals Google en Microsoft, steeds vaker op basis van skills en steeds minder op cijferlijsten. Daarnaast is het onderwijs vaak nog gericht op wat iemand niet kan, in plaats van wat iemand wel kan. Het Talentenpaspoort is de oplossing hiervoor. Het is een digitaal groeidocument waar studenten zelf eigenaar van zijn en wat bijdraagt aan zelfvertrouwen, kritisch denken, leven lang ontwikkelen en helpt tegen kansenongelijkheid en stagediscriminatie. Het past bij de school van de toekomst en het vraagt aan docenten om op een andere manier naar hun studenten te kijken en de leerlingen/studenten te helpen en begeleiden bij dit proces.
Het helpt studenten om een betere keuze te maken voor hun stage en voor een betere match op de arbeidsmarkt.
Tijdens deze presentatie kunnen we gebruik maken van praktijkvoorbeelden en ervaringen, van zowel studenten, docenten, beleidsmakers en zelfs minister van Engelshoven.

Downloads

Docente Nederlands, Loopbaanbegeleiding, pedagogische vaardigheden
ROC Tilburg, Fontys lerarenopleiding

Na 8 jaar lesgegeven te hebben binnen het po en 2 jaar binnen het vo, werk ik nu voor het 6e jaar met veel plezier op het mbo. Daarnaast ben ik dit jaar gestart op de Fontys lerarenopleiding.
In 2021 heb ik de titel Leraar van het jaar mbo 2021 mogen ontvangen en heb ik de top 50 van de Global Teacher Prize behaald.
Ik wil het mbo op de kaart zetten en bijdragen aan een positiever imago, ik hoop dat elke leerling en student de kans krijgt om het talentenpaspoort te gebruiken en ik wil bijdragen aan de kwaliteit van onze toekomstige docenten.

Loopbaanspecialist, ondernemer, auteur
Motile en ImpactYou

Kirsten Mauer inspireert door haar gedrevenheid om het onderwijs persoonlijker en uitdagender te maken. Zij zet alles op alles om talentontwikkeling en zelfsturend vermogen bij leerlingen en studenten te stimuleren.
Kirsten Mauer heeft met haar bedrijf ImpactYou verschillende innovatieve tools en softwareplatformen gebouwd op het gebied van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Het doel van deze tools is aan de ene kant kansengelijkheid te vergroten. Aan de andere kant wil ze hiermee de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven concreet en praktisch versterken.
Ze is co-initiator en ontwikkelaar van het Talentenpaspoort.

Ga naar de bovenkant