Zelf onderzoek doen in de school

Stefanie van Nes
Sidhartha Chafekar

Omschrijving

Hoe weet je zeker of ontwikkelingen in de klas het gewenste effect hebben? En hoe weet je wat leerlingen vinden van jouw (nieuwe) aanpak? Met behulp van onderzoeksinstrumenten kun je veranderingen zelf monitoren en evalueren. Dit helpt bij het maken van goed onderbouwde en doordachte keuzes in je onderwijs en het ontwikkelproces op school. In deze workshop geven we inspirerende voorbeelden van leraren en gaan we praktisch aan de slag met onderzoeksinstrumenten.

Downloads

projectleider
Voortgezet Leren

Stefanie van Nes is als projectleider binnen het programma Voortgezet Leren betrokken bij onderzoek en kennisgedreven werken.

Voortgezet Leren ondersteunt scholen bij het duurzaam en integraal ontwikkelen van onderwijsinhoud en schoolorganisatie. Onderdeel van dit programma is het stimuleren van kennisgedreven werken en een lerende cultuur in de school, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van onderzoeksinstrumenten.

Docent biologie en NLT
Christelijk Lyceum Zeist

Sidhartha Chafekar is al/pas negen jaar docent biologie en NLT op het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ). In zijn ‘vorige leven’ was hij een gepromoveerd onderzoeker op het gebied van neurodegeneratieve ziekten. Naast zijn lesgevende taak en mentoraat is hij coördinator van de profielwerkstukken op het CLZ en coördineert hij voor het CLZ de samenwerking tussen de school, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht in U-Talent. Hij heeft grote interesse in kennis-/datagedreven werken.

Ga naar de bovenkant