Senior onderzoeker
Kohnstamm Instituut

Marianne Boogaard

Marianne Boogaard is senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Momenteel is zij onder andere betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, thema Gelijke Onderwijskansen https://woa.kohnstamminstituut.nl/, de monitoring van het Experiment Regelluwe Scholen https://www.regelluwescholen.nl/, een ontwerponderzoek op het gebied van taal, spel en denken in de kinderopvang, en een effectonderzoek rond Familie-/Gezinsklassen voor kinderen met gedragsproblemen in het basisonderwijs.
Haar specialisatie is praktijkgericht en kwalitatief onderzoek, en dat gaat vaak om projecten waarin sprake is van samenwerking tussen onderzoek, opleidingen en onderwijs/opvangpraktijk.

Expertise: samenwerking, onderwijskwaliteit, onderzoek

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA, zie ook https://woa.kohnstamminstituut.nl/) werken onderzoekers vanuit verschillende kennisinstituten en leraren uit tien basisscholen samen aan de ontwikkeling en evaluatie van aanpakken om meer kansengelijkheid in het onderwijs te creëren. Meer specifiek worden aanpakken ontwikkeld rondom meertaligheid, hoge leerkrachtverwachtingen en het gebruik van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. In deze workshop zullen we de Werkplaats, en de manier waarop we daarbinnen samenwerken als scholen/leerkrachten – opleiders- en onderzoekers, en wat dat zoal oplevert, nader toelichten. Daarbij zullen we ook dieper ingaan op de specifieke aanpakken die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, en hoe we onderzoeken wat dat oplevert voor leerlingen.

Opname

Ga naar de bovenkant