Karin Versloot

Onderwijsadviseur, Expertis Onderwijsadvies

Evenement

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIE ARCHIEF

Close Reading in het voortgezet onderwijs

Het is van belang dat de leesvaardigheid van leerlingen in het vo meer aandacht krijgt. Leerlingen in het vo lijken vooral moeite te hebben met het evalueren en reflecteren op inhoud. Dit vraagt om een aanpak waarbij leerlingen dieper leren na te denken over de inhoud van teksten. Close Reading is een aanpak waarbij leerlingen leren omgaan met complexe teksten om tot dieper tekstbegrip te komen. In deze sessie worden de huidige inzichten rondom begrijpend lezen besproken en maakt u kennis met de aanpak Close Reading. Daarnaast wordt u geïnspireerd met praktijkvoorbeelden hoe Close Reading in het vo ingezet kan worden. Met de nadruk op de toepassing bij verschillende vakgebieden. Leesvaardigheid is namelijk een zaak voor alle vakken!

Deze sessie werd gegeven door Karin Versloot en Liz Bunte.

BIO

“Goed onderwijs? Effectieve instructie en hoge verwachtingen!”

Karin heeft vijftien jaar met veel passie als leraar in het primair onderwijs gewerkt. In die jaren heeft ze het vakmanschap steeds verder uitgediept; ‘wat houdt goed onderwijs in en hoe maak ik mijn lessen zo boeiend en effectief mogelijk? En hoe doe ik dat bij begrijpend lezen?’

Sinds 2020 werkt Karin als adviseur bij Expertis Onderwijsadvies, waar ze scholen begeleidt bij het versterken van hun technisch- en begrijpend leesonderwijs. Misschien kent u haar van de tutorial die zij tijdens de eerste lockdown voor het lerarencollectief heeft opgenomen over Close Reading: https://www.youtube.com/watch?v=L6GBexUaAi8