Sanne van Wetten

Senior researcher, Universiteit Maastricht

Evenement

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

NRO: De gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs

De gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs
We zijn nu al bijna twee jaar bekend met COVID-19. Scholen in het primair onderwijs hebben in deze periode twee keer de deuren moeten sluiten en scholen moeten nog steeds regelmatig klassen naar huis sturen bij besmettingen op school. Ondanks de tomeloze inzet van iedereen in het onderwijs en de snelle overgang naar afstandsonderwijs, hebben leerlingen in deze periode minder kans gehad om fysiek onderwijs te volgen. Wat heeft dit gedaan met de leerontwikkeling van leerlingen? Welke leerlingen zijn het meest geraakt? Op welke domeinen en op welke scholen hebben leerlingen de meeste leervertraging opgelopen? In deze sessie beantwoorden we deze vragen op basis van toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen van basisscholen die door het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) verzameld zijn.

Co-creatie in onderwijsonderzoek. Het belang van de samenwerking tussen wetenschap en onderwijs

Wat werkt er in het onderwijs? Welke aanpakken werken en welke niet? Hoe weet ik welke aanpakken werken op mijn school? Hoe kan ik wetenschappelijke resultaten vertalen naar mijn eigen werkpraktijk? In deze sessie belicht het Education Lab NL het belang van de samenwerking tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk om deze vragen te beantwoorden. Co-creatie van onderwijsonderzoek betekent het samen ontwerpen van aanpakken en interventies, het samen implementeren en evalueren hiervan en de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar praktische toepassingen. Aan de hand van voorbeelden van co-creaties binnen onderzoeksprojecten belicht Education Lab NL in deze sessie de waarde van samenwerking tussen onderzoek en onderwijs. Ook is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Deze sessie wordt gegeven door Suzanne de Leeuw, Sanne van Wetten, Tijana Prokic-Breuer en Inge de Wolf.

BIO

Sanne van Wetten is senior onderzoeker bij het Researchcentre voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Zij behaalde een bachelorgraad in Psychologie en een mastergraad in Management of Learning aan de Universiteit Maastricht. Aan dezelfde universiteit promoveerde zij aan de School of Business and Economics in 2020. Haar onderzoeksinteresses richten zich op de ontwikkeling van vaardigheden, onderwijskwaliteit en ongelijkheid in onderwijs. Momenteel onderzoekt Sanne het effect van onderwijsinterventies en -beleid op het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs. Daarnaast is ze teamlid van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) waar ze betrokken is bij grootschalige dataverzameling.