Sergej Visser

Trainer / adviseur, Bureau ICE

Evenement

MATERIALEN

2022

Presentatie bij de sessie “Toetsbeleid: goed toetsen, meer leren”.

2019

Video: Formative Assessment & Feedback in practice

Nederland 2019 

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Toetsbeleid: goed toetsen, meer leren

Toetsing is een hot item. We geven in Nederland veel cijfers. De toetsdruk is vaak hoog. Tegelijk gaan veel leerlingen alleen aan de slag voor een cijfertoets en leren ze daardoor te weinig. Met het terugbrengen van het aantal cijfers is dat niet verholpen. En hoe hou je dan zicht op waar je leerlingen staan? Hoe neem je de juiste besluiten t.a.v. bevordering, determinatie en advies? En hoe zorg je dat toetsing leidt tot meer en beter leren?

Goed toetsen begint met goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. In deze sessie zetten we de contouren uit voor een toetsbeleidsplan voor jouw school. We denken na over waarom we willen toetsen en op welke manieren we dat het beste kunnen doen. Ook bekijken we de toetssituatie op jouw school – hoe goed zijn de toetsen die je gebruikt, bijvoorbeeld – en welke volgende stap daarbij past. Want goed toetsbeleid zorgt voor betere toetsing, zodat leerlingen meer, beter en duurzamer kunnen leren.

Goed toetsen: meer leren en een beter beeld

Toetsing is een hot item. Op steeds meer scholen in Nederland wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar hoeveel cijfers leerlingen jaarlijks krijgen. En terecht: cijfertoetsen kosten tijd, zorgen voor stress én leiden te vaak tot uitgesteld leergedrag. Zo zit onze toetscultuur het leren in de weg. Tegelijkertijd los je dit niet zomaar op door het aantal cijfertoetsen te verminderen. Daarvoor is een bredere visie op leren en toetsen nodig.

In deze sessie denken we na over goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. Leerdoelgericht (formatief) werken maakt daar onderdeel van uit: het gaat er immers om dat leerlingen de leerdoelen beheersen. Maar ook toetskwaliteit krijgt de broodnodige aandacht. Een cijfergemiddelde lijkt objectief, maar in hoeverre kun je dat hard maken? Verder staan we stil bij de vraag hoe je deze bredere blik op toetsing bij jou op school kunt introduceren en implementeren. Want goed toetsen kán leiden tot meer, beter en leuker leren.

Peer feedback: logisch!

Feedback is belangrijk. Zonder goede feedback op een taak kom je niet verder. Maar hoe krijg je voor elkaar dat iedere leerling feedback krijgt? Hoe zet je de leerlingen zelf hier voor in? En hoe zorg je dat de gegeven feedback goed is? Want in veel gevallen heeft de feedback namelijk geen effect, of werkt deze zelfs averechts.

In de ideale situatie vragen de leerlingen zelf om feedback op hun werk. Ze kennen hun leerdoelen en willen verder komen in hun proces. Zo’n cultuur waarin feedback vragen en verwerken normaal is, is geen utopie – je kunt dit voor elkaar krijgen in jouw lessen.

In deze workshop denken we na over waarom feedback belangrijk is, en maken we kennis met een aantal concrete tools om leerlingen in te zetten bij het feedbackproces. Zo bouwen we aan een feedbackcultuur in het onderwijs!

Formative Assessment & Feedback in practice

Good feedback propels learning. And Formative Assessment is potentially powerful. But how can you provide effective feedback to 250 students, teaching 24 lessons a week? How can structural formative assessment be organized on a day to day basis? Is it even possible? And does it work?

Well, does it ever! And what is more: once you start working with structured feedback and organized formative assessment, you will realize: now this is education. It’s like venturing out on educational adventures with your pupils.

Then again, it’s not all that simple to install a completely new method of teaching like this. Our EFL teachers have been working on our program for fifteen years. We’ve built our own curriculum, with tests, assignments, activities and background materials. And one thing’s for sure: there’s no turning back. This is it.

This workshop could be the flying start for FA and FB at your school. You’ll be presented with a complete and clear model for formative assessment education, which will give you more insight in the educational process. You’ll learn about a set of practical tools that you can apply to your lessons directly and structurally. You will think about the principles that underpin good FB and FA. You will gain insight in what makes effective feedback. You can take home worked examples of a renewed curriculum. And you’ll hear about the hurdles you’ll have to take. Because FA and FB don’t ease education – but they improve it. And make it more fun.

Feedbackrijke didactiek voor effectief talenonderwijs

Formatieve evaluatie in het talenonderwijs: ideeën voor feedbackrijke didactiek

Als talendocent wil je dat je leerlingen uiteindelijk de taal zo goed mogelijk leren gebruiken. In de praktijk komt het daar helaas echter niet altijd van. Maar je kunt je lessen effectiever en leuker maken door formatieve evaluatie in te zetten.

Om formatief te kunnen evalueren, heb je didactiek en taken nodig die feedback genereren. Daarbij gaat een leerling aan de slag, krijgt feedback, en verwerkt deze feedback in een volgende (versie van de) taak. Met deze aanpak help je leerlingen optimaal verder in het leerproces. Bovendien doen ze meer in je les ;-).

In deze workshop krijg je concrete ideeën aangereikt voor effectieve opdrachten en werkvormen voor jouw vak. Met deze werkvormen en tips geef je direct vorm aan lessen waarin leerlingen veel meer leren – door de taal daadwerkelijk te gebruiken. Je kunt er maandag al mee aan de slag!

Hoe leren de leerlingen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk? Welke activiteiten, opdrachten en aanpak moeten we inzetten? Wat werkt?

Twee dingen kunnen we als docent in elk geval doen om daar achter te komen:

1. Je programma zelf uitproberen;

2. Feedback op je programma, lessen en toetsen organiseren.

Natuurlijk, je leerlingen leren iets van jouw opdrachten, coaching en uitleg. Maar jij leert ook van je leerlingen: welke opdrachten het meeste leerrendement opleveren, hoe je hen het beste kunt begeleiden en aan welke uitleg zij het meest hebben. Wederzijds leren dus.

Daar gaan we in deze workshop mee aan de slag. Aan de hand van een praktische opdracht gaan we in gesprek: wat werkt? En hoe komt dat? Dat genereert ongetwijfeld wederzijds goede ideeën voor het onderwijs van nu.

BIO

Sergej Visser was 20 jaar docent in het VO, waar hij Engels en CKV gaf. Om leerlingen meer te laten leren van en door de taal zelf, ontwikkelde hij met collega’s een compleet curriculum voor Engels in de bovenbouw. Daarbij stond formatief evalueren centraal. Tegenwoordig is Sergej trainer/adviseur bij Bureau ICE. Hij helpt scholen om meer formatief te evalueren, betere toetsen te maken, en helder beleid te vormen rond goed onderwijs en eerlijke toetsing. De vierde druk van zijn boek Formatief Evalueren in Elke Les verscheen dit najaar.

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte van onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.