Project omschrijving

Gert Verbrugghen

Docent/ IB, IVOD Deurne

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Video: Evidence-informed werken in het VO: De praktijk

Amsterdam 2020

video

Video: Evidence-informed lesgeven in het VO: Wat gebeurt er in de les?

Groningen 2020

video

Video: Evidence-informed lesgeven in het VO: Beheersingsleren/ formatief werken

Heerlen 2020

video

Video: Evidence-informed lesgeven in het VO: Cultuur (deel 1)

Den Bosch 2020

video

Video: Evidence-informed onderwijs in het VO: Focus op kennis

Arnhem/Nijmegen 2020

Downloads

PowerPoint presentatie Gert Verbrugghen rED Amsterdam 2020
PowerPoint presentatie Gert Verbrugghen rED Groningen 2020
PowerPoint presentatie Gert Verbrugghen rED Heerlen 2020
PowerPoint presentatie Gert Verbrugghen rED Den Bosch 2020
PowerPoint presentatie Gert Verbrugghen rED Arnhem/Nijmegen 2020

SESSIE

Evidence-informed werken in het VO
In deze presentatie geef ik een uiteenzetting van de E.I. onderwijsvernieuwing op het Alfrinkcollege in Deurne, een mavo-school met ongeveer 600 leerlingen.
Welke principes gaan erachter schuil? Waar baseren we ons op? Waarom doen we wat we doen en hoe doen we dat?

Zaken die hierin terugkomen zijn o.m. het belang van kennis, de keuze voor klassikaal onderwijs en de didactische keuzes, de focus op cultuur en excellent gedrag. Een leraar moet zich 100% kunnen focussen op het geven van de beste lessen.

SESSIE ARCHIEF

Evidence-informed werken in het VO: De praktijk

In deze sessies wil ik alles samenbrengen in de praktijk. Mocht je eerdere sessies niet hebben kunnen bijwonen, dan neem ik de pijlers nog kort door en gaan we verder over hoe we evidence-informed toepassen in de praktijk.

Vier pijlers:

  1. Evidence-informed
  2. Cultuur
  3. Focus op kennisoverdracht
  4. Tijdsinvestering vs. leerrendament

Evidence-informed lesgeven in het VO: Wat gebeurt er in de les?

Ik zal het niet zozeer hebben over routines en gedrag, maar meer wat de docent doet met de leerlingen Didactiek met name.

Evidence-informed lesgeven in het VO (beheersingsleren/ formatief werken)

 Op onze school maken we een duidelijk onderscheid tussen stof leren en stof behandelen. Het werkboek of de methode is niet leidend voor de volgende stap, de mate waarin de kinderen de stof beheersen is bepalend voor de volgende stap. Als de leerlingen het niet geleerd hebben, heeft de docent het niet (voldoende) onderwezen.

In deze sessie vertel ik hoe we op onze school uitgaan van beheersingsleren en dit enkel kan slagen wanneer je formatief werkt.

Evidence-informed lesgeven in het VO: Cultuur (deel 1)

Wist je dat hoe leerlingen zich gedragen op school een sterke correlatie heeft met hun resultaten? Wist je dat dit ook, naast academisch succes, belangrijk is het voor het sociale succes van kinderen? Een school hoort een veilige, rustige omgeving te creëren waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
In deze sessie vertel ik hoe we bij ons op school de hoge verwachtingen neerzetten en we ervoor zorgen dat de docent zich 100% kan concentreren op het lesgeven.

Evidence-informed onderwijs in het VO

Een uiteenzetting hoe wij evidence-informed onderwijs toepassen in onze school (Mavo-school). Wij zijn in 2019-2020 hiermee van start gegaan. Ik wil dan telkens kort ingaan op onze speerpunten:
1. focus op kennis:
we gebruiken EDI in onze lessen en leren onze kinderen geen generieke vaardigheden, die specifieke vaardigheden zijn domeinspecifiek. Daarbij gebruiken we beheersingsleren! De leerling bepaalt het tempo, niet het curriculum. Hierbij wil ik o.m. het mattheus-effect toelichten (hoe meer kennis je hebt, hoe sneller je kennis vergaart).
2. de cultuur op school:
aanleren van routines, een zeer consequent beloningssysteem (met kleine sancties) zodat elke minuut in de les telt.
3. evidence-informed: we baseren onze keuzes op wat bewezen werkt. Geen feel-good initiatieven die er doorheen fietsen.
4. tijdsinvestering vs. leerrendement: we gaan onze lessen niet opleuken. Motivatie komt voor uit leren, niet per se omgekeerd.

BIO

Van oorsprong docent LO- Engels, ondertussen fulltime docent Engels en Intern Begeleider op het Alfrinkcollege in Deurne (mavo). Zoals veel collega’s een passie voor het onderwijs en de laatste 4-5 jaar volop bezig met het leren over evidence-informed onderwijs en de kenmerken van excellente scholen. In het schooljaar 2019-2020 een “onderwijsvernieuwing” neergezet op school die alle hypes links laat liggen en uitgaat van degelijk, evidence-informed onderwijs.

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.