Gert Verbrugghen

Leraar Engels, Alfrinkcollege Deurne

Evenement

MATERIALEN

Video: Evidence-informed werken in het VO: De praktijk

Amsterdam 2020

Video: Evidence-informed lesgeven in het VO: Wat gebeurt er in de les?

Groningen 2020

Video: Evidence-informed lesgeven in het VO: Beheersingsleren/ formatief werken

Heerlen 2020

Video: Evidence-informed lesgeven in het VO: Cultuur (deel 1)

Den Bosch 2020

Video: Evidence-informed onderwijs in het VO: Focus op kennis

Arnhem/Nijmegen 2020

Podcast researchED Nederland 2021

Over verschillen tussen het Vlaams en Nederlands voortgezet onderwijs en onderwijsvernieuwingen op basis van onderzoek

Downloads

PowerPoint-presentatie Gert Verbrugghen rED Amsterdam 2020
PowerPoint-presentatie Gert Verbrugghen rED Groningen 2020
PowerPoint-presentatie Gert Verbrugghen rED Heerlen 2020
PowerPoint-presentatie Gert Verbrugghen rED Den Bosch 2020
PowerPoint-presentatie Gert Verbrugghen rED Arnhem/Nijmegen 2020

SESSIE

Geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Regie in de klas

Klasmanagement kun je leren! Hoe zorg je er voor dat je ongewenst gedrag in de klas vóór bent? Hoe voorkom je dat je telkens brandjes aan het blussen bent, waardoor je maar niet toekomt aan datgene wat belangrijk is: lesgeven.

In deze presentatie licht ik vast een tipje van de sluier op over hoe je dit kunt bewerkstelligen. Je krijgt enerzijds kennis mee over de achterliggende principes, maar ook een aantal praktische tools die je meteen in je klas kunt toepassen.

Link naar het boek

Evidence-informed werken in het secundair onderwijs

In deze presentatie leg ik uit hoe we al die theorie over effectief onderwijs, hoe mensen leren, klassenmanagement, enz. hebben samengebracht in één systeem waar de verschillende aspecten elkaar aanvullen.

Wij merken op onze school dat er rust is, structuur, meer motivatie, er wordt veel meer geleerd en de leraar kan zich focussen op les geven.

Evidence-informed werken in het VO

In deze presentatie geef ik een uiteenzetting van de E.I. onderwijsvernieuwing op het Alfrinkcollege in Deurne, een mavo-school met ongeveer 600 leerlingen. Welke principes gaan erachter schuil? Waar baseren we ons op? Waarom doen we wat we doen en hoe doen we dat?

Zaken die hierin terugkomen zijn o.m. het belang van kennis, de keuze voor klassikaal onderwijs en de didactische keuzes, de focus op cultuur en excellent gedrag. Een leraar moet zich 100% kunnen focussen op het geven van de beste lessen.

Evidence-informed werken in het VO: De praktijk

In deze sessies wil ik alles samenbrengen in de praktijk. Mocht je eerdere sessies niet hebben kunnen bijwonen, dan neem ik de pijlers nog kort door en gaan we verder over hoe we evidence-informed toepassen in de praktijk.

Vier pijlers:

  1. Evidence-informed
  2. Cultuur
  3. Focus op kennisoverdracht
  4. Tijdsinvestering vs. leerrendament

Evidence-informed lesgeven in het VO: Wat gebeurt er in de les?

Ik zal het niet zozeer hebben over routines en gedrag, maar meer wat de docent doet met de leerlingen Didactiek met name.

Evidence-informed lesgeven in het VO (beheersingsleren/ formatief werken)

Op onze school maken we een duidelijk onderscheid tussen stof leren en stof behandelen. Het werkboek of de methode is niet leidend voor de volgende stap, de mate waarin de kinderen de stof beheersen is bepalend voor de volgende stap. Als de leerlingen het niet geleerd hebben, heeft de docent het niet (voldoende) onderwezen.

In deze sessie vertel ik hoe we op onze school uitgaan van beheersingsleren en dit enkel kan slagen wanneer je formatief werkt.

Evidence-informed lesgeven in het VO: Cultuur (deel 1)

Wist je dat hoe leerlingen zich gedragen op school een sterke correlatie heeft met hun resultaten? Wist je dat dit ook, naast academisch succes, belangrijk is het voor het sociale succes van kinderen? Een school hoort een veilige, rustige omgeving te creëren waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

In deze sessie vertel ik hoe we bij ons op school de hoge verwachtingen neerzetten en we ervoor zorgen dat de docent zich 100% kan concentreren op het lesgeven.

Evidence-informed onderwijs in het VO

Een uiteenzetting hoe wij evidence-informed onderwijs toepassen in onze school (Mavo-school). Wij zijn in 2019-2020 hiermee van start gegaan. Ik wil dan telkens kort ingaan op onze speerpunten:

1. focus op kennis:
we gebruiken EDI in onze lessen en leren onze kinderen geen generieke vaardigheden, die specifieke vaardigheden zijn domeinspecifiek. Daarbij gebruiken we beheersingsleren! De leerling bepaalt het tempo, niet het curriculum. Hierbij wil ik o.m. het mattheus-effect toelichten (hoe meer kennis je hebt, hoe sneller je kennis vergaart).
2. de cultuur op school:
aanleren van routines, een zeer consequent beloningssysteem (met kleine sancties) zodat elke minuut in de les telt.
3. evidence-informed: we baseren onze keuzes op wat bewezen werkt. Geen feel-good initiatieven die er doorheen fietsen.
4. tijdsinvestering vs. leerrendement: we gaan onze lessen niet opleuken. Motivatie komt voor uit leren, niet per se omgekeerd.

BIO

Ik sta ondertussen reeds 19 jaar voor de klas en heb lesgegeven aan alle niveaus, zowel in de Randstad als nu in het meer landelijke Deurne. Vanaf mijn eerste jaar heb ik me verdiept in alles wat met het onderwijs te maken heeft. Het voorbije jaar heb ik besteed aan het vertalen van het boek “Running the Room” van Tom Bennett (Nederlandse titel: “Regie in de klas”), omdat ik vind dat elke leerling het recht heeft op het beste onderwijs in een veilige, rustige omgeving.