Eureka toont bouwstenen in de klaspraktijk. Effectief onderwijs voor begaafde leerlingen met bijzondere leernoden.

Anny Cooreman

Omschrijving

Eureka zet in op effectieve klaspraktijk bij leerlingen met een normale begaafdheid en ernstige leerstoornissen. Leerlingen die het intensieve 2-jarige schoolprogramma volgen, stromen voor 95% succesvol door. 70% van de oud-leerlingen starten met het hoger onderwijs. De expertise is omgezet naar een e-learning programma, onderzoek en een reeks werkboeken in verschillende vakken.
Centraal staan 1° aanleren van autonomie 2° verhogen van het competentiegevoel 3° stimuleren van het netwerk en betrokkenheid. Uit bevragingen blijkt hoe relevant de Eureka-ervaringen zijn geweest voor hun verdere keuzes. ‘Eureka is voor mij een scharnierperiode geweest waarin ik heb leren leren en begrepen heb dat ik wel degelijk goed kon leren.’
Eureka innoveert en werkt evidence informed. Het boek ”Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek”, Surma en “Wat echt werkt” Mitchell, valideren de didactische keuzes. . De workshop zoomt in op klasvriendelijke bouwstenen voor effectieve klaspraktijk.

Oprichtster
Eureka Leuven

Anny Cooreman richtte Eureka op. Hieronder vallen de school, het diagnostisch centrum, ADIBib/LeesVoor, het vormingscentrum en de ontwikkeling van didactische tools. De verschillende projecten van Eureka vertrekken steeds van de doelgroep begaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen. In al die jaren heeft Eureka een diepgaande invloed gehad op de aanpak van begaafde leerlingen met leerstoornissen in het reguliere onderwijs. Er is wetenschappelijke interesse voor de effectiviteit van de didactiek vanuit verschillende vakdomeinen o.a. dyscalculie, dyslexie, rekenen, wiskunde, spelling en Frans. Zij is mede-auteur van de DeDiMa Battery voor dyscalculie en auteur van verschillende boeken.

 

Ga naar de bovenkant