Project omschrijving

Anna M.T. Bosman

Prof. dr, Radboud Universiteit, Nijmegen

Evenement

SESSIE

Dyslexie een stoornis! Waar is het bewijs?

De ene leerling leert ogenschijnlijk moeiteloos lezen en spellen, terwijl dit voor een andere leerling een moeizame onderneming is die veel oefening vraagt. In mijn lezing stel ik de vraag of de wetenschap een betrouwbaar onderscheid kan maken tussen ‘gewone’ zwakke lezers/spellers en lezers/spellers die zwak lezen en/of spellen als gevolg van een stoornis. De stoornis die dyslexie wordt genoemd.

BIO

Anna M.T. Bosman is hoogleraar pedagogiek bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en directeur van het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen in Nijmegen . In 2018 startte zij de eerste volledig universitaire 3-jarige bacheloropleiding tot leerkracht basisonderwijs. Haar expertise is leren lezen en spellen en effectieve spellinginstructiemethoden.

ARCHIEF

Leren lezen, spellen en rekenen. Vooral een kwestie van goed onderwijs

Om informatie uit tekst te halen en om zelf tekst te kunnen genereren is het van belang dat de lezer/speller beschikt over basislees- en spellingvaardigheden. Om berekeningen te kunnen maken is het van belang dat de rekenaar over basisrekenvaardigheden beschikt. Het gemak waarmee we deze vaardigheden leren wordt bepaald door drie factoren:
1.     De ‘talenten’ van de lezer/speller/rekenaar. Sommigen kinderen (volwassenen) leren nu eenmaal makkelijker dan anderen.

2.     Voor lezen en spellen geldt dat de structuur van het schrift bepaalt hoe makkelijk we dit leren. In een regelmatig schriftsysteem zoals het Fins is makkelijker dan in het sterk onregelmatige Engels. Het Nederlands is relatief regelmatig. Ook de wijze waarop we cijfers weergeven bepaalt het gemak waarmee we leren rekenen. In het Chinees is dit zeer consequent in tegenstelling tot het Nederlands of het Frans.

3.     De instructievaardigheden van de leerkracht. Instructievaardigheden worden bepaald door het hoe en het wat van de instructie. Beiden moeten in orde zijn om succesvol onderwijs te garanderen.

In mijn lezing zal ik aan alle punten aandacht besteden, maar vooral aantonen dat met een goede, en goed uitgevoerde didactiek (vrijwel) alle kinderen de basisvaardigheden lezen, spellen en rekenen kunnen verwerven.

Meer info

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.