Project omschrijving

Gerdineke van Silfhout

leerplanontwikkelaar, SLO

Evenement

  Huidige sessie
  Sessie archief
  bio

  MATERIALEN

  Video: Een leesoffensief in de klas

  Arnhem/Nijmegen 2020

  video

  Downloads

  PowerPoint presentatie Gerdineke van Silfhout rED Arnhem/Nijmegen 2020
  PowerPoint presentatie Gerdineke van Silfhout rED Nederland 2018
  PowerPoint presentatie Gerdineke van Silfhout rED Nederland 2017

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Een leesoffensief in de klas

  Werk aan de winkel als het gaat om effectief leesonderwijs. Dat is wat de verschillende rapporten en ervaringen laten zien. Internationale onderzoeken laten zien dat Nederlandse leerlingen niet zo gemotiveerd zijn en op 15-jarige leeftijd eigenlijk zijn afgehaakt als het gaat om leesplezier. En een kwart van hen is onvoldoende leesvaardig. De Onderwijsraad lanceerde het rapport Lees! De Taalunie een actieplan Begrijpend lezen. In deze sessie bespreken we kort met elkaar wat de ingrediënten zijn van begrijpend lezen én wat bewezen effectieve aanpakken zijn in de klas. Wat werkt en wat niet? Wat weten we uit onderzoek én uit de praktijk?

  Effectieve vragen stellen en feedback geven: makkelijker gezegd dan gedaan?!

  Om leerlingen actief te betrekken bij en bewust te maken van hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Effectieve vragen stellen en feedback geven zijn daarbij essentieel, maar hoe doe je dat? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Naast praktische voorbeelden ga je ook naar huis met een aantal principes of uitgangspunten voor formatief lesgeven.

  Peer feedback als effectieve leeractiviteit in basis- en voortgezet onderwijs

  Om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Feedback daarbij is essentieel, maar hoe geef je dat vorm in een klas met 30 leerlingen? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. Peer feedback is een krachtig middel om een actieve en kritische leerhouding en zelfevaluatie te bewerkstelligen. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs (groep 6) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2), die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Centraal staat de vraag: wat zijn de voorwaarden voor het borgen dat peer feedback niet blijft bij ‘leuke presentatie’, ‘spannend verhaal’, maar het leerproces ondersteunt?

  BIO

  Gerdineke van Silfhout is leerplanontwikkelaar bij SLO. Zij deed in opdracht van Stichting Lezen promotie-onderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Als projectleider van een aantal projecten rondom toetsing houdt zij zich momenteel bezig met zowel toetsing in dienst van leren en ontwikkeling als de kwaliteit en kwaliteitsborging van afsluitende toetsing, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Daarnaast werkt Gerdineke als taalexpert aan projecten rondom taal, vooral in het voortgezet onderwijs.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.