Gerdineke van Silfhout

Leerplanontwikkelaar, SLO

Evenement

MATERIALEN

Video: Een leesoffensief in de klas

Arnhem/Nijmegen 2020

Preview researchED Nederland 2021

Onderwerp: leerdoelen, succescriteria én exemplars: het fundament voor formatief handelen.

Downloads

PowerPoint-presentatie Gerdineke van Silfhout rED Arnhem/Nijmegen 2020
PowerPoint-presentatie Gerdineke van Silfhout rED Nederland 2018
PowerPoint-presentatie Gerdineke van Silfhout rED Nederland 2017

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIE ARCHIEF

Leerdoelen, succescriteria én exemplars: het fundament voor formatief handelen

Feedback geven en verwerken, peer-feedback, leerlingen in de leerstandaard en het zweet op de goede rug. Zomaar wat onderwerpen waar momenteel veel aandacht voor is. Maar wat is daarvoor nodig? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de lespraktijk van het primair en voortgezet onderwijs bespreken we de cyclus van formatief handelen. We zoomen in op fase 1 (verwachtingen verhelderen) en de fasen 4 en 5 (feedbackgeletterdheid en passende vervolgacties nemen). Daarbij verbinden we de voorbeelden aan enkele recente onderzoeken van R. Sadler, D. Nicol en D. Boud.

Een leesoffensief in de klas

Werk aan de winkel als het gaat om effectief leesonderwijs. Dat is wat de verschillende rapporten en ervaringen laten zien. Internationale onderzoeken laten zien dat Nederlandse leerlingen niet zo gemotiveerd zijn en op 15-jarige leeftijd eigenlijk zijn afgehaakt als het gaat om leesplezier. En een kwart van hen is onvoldoende leesvaardig. De Onderwijsraad lanceerde het rapport Lees! De Taalunie een actieplan Begrijpend lezen. In deze sessie bespreken we kort met elkaar wat de ingrediënten zijn van begrijpend lezen én wat bewezen effectieve aanpakken zijn in de klas. Wat werkt en wat niet? Wat weten we uit onderzoek én uit de praktijk?

Effectieve vragen stellen en feedback geven: makkelijker gezegd dan gedaan?!

Om leerlingen actief te betrekken bij en bewust te maken van hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Effectieve vragen stellen en feedback geven zijn daarbij essentieel, maar hoe doe je dat? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Naast praktische voorbeelden ga je ook naar huis met een aantal principes of uitgangspunten voor formatief lesgeven.

Peer feedback als effectieve leeractiviteit in basis- en voortgezet onderwijs

Om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Feedback daarbij is essentieel, maar hoe geef je dat vorm in een klas met 30 leerlingen? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. Peer feedback is een krachtig middel om een actieve en kritische leerhouding en zelfevaluatie te bewerkstelligen. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs (groep 6) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2), die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Centraal staat de vraag: wat zijn de voorwaarden voor het borgen dat peer feedback niet blijft bij ‘leuke presentatie’, ‘spannend verhaal’, maar het leerproces ondersteunt?

BIO

Gerdineke Silfhout is gepromoveerd op de begrijpelijkheid van studieteksten in het vmbo. Momenteel is zij projectleider toetsing bij SLO. Samen met 23 vo-scholen en onderzoekers van de HU en Wageningen Universiteit werkt zij aan de toolkit formatiefevalueren.slo.NL

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte van onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.