foto spreker Jaap Scheerens

Jaap Scheerens

Prof.dr., te gast bij Universiteit Twente

Evenement

MATERIALEN

2022

Presentatie bij de sessie “Een alternatief voor de autonome school”.

Presentatie 2022 bij de sessie “Progressief achteruit: zwartboek over de teloorgang van het funderend onderwijs”.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

1. Progressief Achteruit: Zwartboek over de Teloorgang van het Nederlandse Funderend Onderwijs

In allerlei nota’s wordt geklaagd over teruglopende prestaties en groeiende ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Maar wat opvalt is dat die nota’s vervolgens geen oplossingen bieden, maar wel allerlei “vernieuwingen” die juist meer problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn gepersonaliseerd leren, het inwisselen van het centraal examen voor een maatwerkdiploma, een driejarige brugperiode en flexibilisering van de lerarenopleiding. Wij vergeleken de situatie in Nederland met andere landen waar een soortgelijke “progressieve” koers wordt gevaren (Finland, Schotland en Nieuw-Zeeland); ook daar vertonen de scores op internationale toetsen een dalende lijn maar ook met Engeland die omhoog lijkt te krabbelen.
De oplossing moet komen van meerdere “aanvalslijnen”, verbetering van de arbeidsomstandigheden van leraren en van de lerarenopleidingen, “evidence-informed” didactiek, meer vakinhoudelijk inbreng, rationalisering van de curriculumontwikkeling, stoppen met de erosie van evaluatie-me.

Deze sessie wordt gegeven door Paul Kirschner en Jaap Scheerens.

video
play-rounded-fill

2. Een alternatief voor de autonome school

Problemen in het onderwijs, zoals dalende prestaties, groeiende ongelijkheid en lerarentekort worden doorlopend gesignaleerd maar niet effectief aangepakt. Voor zo’n effectieve aanpak moeten meerdere facetten van de inhoud en de organisatie van het onderwijs in onderling verband worden geanalyseerd. In deze bijdrage concentreren we ons op de invloed van de inrichtingsstructuur van het onderwijs. Wij constateren doorgeschoten autonomie, onvoldoende focus op lesgeven en een wederzijdse stimulering van aangetoond ineffectieve onderwijs strategieën en bestuurlijke drukte. De oplossing moet worden gezocht in meer centrale regie en, onder meer, afschaffing van de lump sum financiering.

Deze sessie wordt gegeven door Jaap Scheerens en Ton van Haperen.

BIO

Afgestudeerd onderwijskunde en psychologische methodenleer, Amsterdam. Cum laude gepromoveerd, Groningen. Promotor A.D. de Groot
Van 1986 tot 2001 werkzaam als Hoogleraar Onderwijsorganisatie en -management aan de Universiteit Twente. Onderzoekspecialisatie Onderwijseffectiviteit. Veel activiteiten voor internationale organisaties, EU, Wereld Bank, Unesco en OECD. Ongeveer twintig boeken, merendeels in het Engels, 5 in het Italiaans, Ongeveer 100 artikelen.