Project omschrijving

Hannah Bijlsma

Leraar-onderzoeker, Universiteit Twente / De Cirkel

Evenement

Anne Reichwein

Leerkracht, Delta Scholengroep

Evenement

Anouk Huijs

Teamleider,  Kerobei

Evenement

SESSIE

Actieplan voor academische leerkrachten in het PO

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) verbindt en verenigt academische
basisschoolleerkrachten met als doel elkaar te inspireren, wetenschappelijke kennis en werkervaring te delen en om een belangrijke gesprekspartner te zijn voor belanghebbende partijen. De BAB, de VSNU, de PO-Raad, de AVS, de CNV, de AOB en het Netwerk Universitaire Pabo’s hebben gezamenlijk een actieplan ontwikkeld met vijf missies. Deze missies dienen één doel: academische leerkrachten worden zó ingezet, dat hun vaardigheden en kennis optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of in de onderwijssector.
In deze workshop worden de missies van het Actieplan academici PO toegelicht en samen meegedacht over hoe we elkaar kunnen versterken.

BIO

Hannah Bijlsma

Als onderzoeker (PhD) aan de Universiteit Twente werk ik samen met collega’s aan een innovatief feedback systeem voor leerkrachten. Daarnaast sta ik voor de klas (groep 3) in Assen. De combinatie van onderzoek en lesgeven geeft een dynamisch en uitdagend leven, waarin ik een grote meerwaarde ervaar van onderzoek doen in combinatie met mijn leraar-zijn. Ik ben mede-oprichter en voorzitter van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Deze vereniging streeft naar een goede positionering van academische leerkrachten in het basisonderwijs zodat zij kunnen bijdragen aan (evidence-informed) onderwijsverbetering in de klas, op school, binnen het bestuur en sectorbreed.

Anne Reichwein

Na de Academische Leerkrachtenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), waar ik de pabo heb gecombineerd met de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, ben ik het speciaal basisonderwijs ingerold. Hier sta ik dit schooljaar vier dagen per week voor groep 4 en vervul ik één dag per week de taken van orthopedagoog. De combinatie van deze twee taken ervaar ik als een duidelijke meerwaarde: de analytische blik van de orthopedagoog die achter het gedrag van een kind probeert te kijken, neem ik mee in de klas en de praktische kijk op zaken en weten wat kan in een klas van de leerkracht neem ik mee in mijn adviezen als orthopedagoog.

Anouk Huijs

Na het afronden van de ALPO deeltijd, ben ik aan de slag gegaan als leerkracht en met een master onderwijskunde. Geïnspireerd en gemotiveerd vanuit de opleiding en opgedane stage ervaringen heb ik de eerste werkjaren flink geïnvesteerd in het ontwikkelen en uitdragen van een onderwijsvisie gericht op het leren van nu en in de toekomst binnen stichting Kerobei. In 2019 heb ik deze visie op landelijk niveau mogen uitdragen als leerkracht van het jaar, met onder andere als doel om academisch leerkrachten én jonge leerkrachten een podium te geven. Naast mijn werk als leerkracht ben ik per ingang van schooljaar 2019-2020 drie dagen in de week als teamleider aangesteld.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.