Project omschrijving

Hannah Bijlsma

Leraar-onderzoeker, Universiteit Twente / De Cirkel

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Er zijn geen materialen beschikbaar

SESSIE

Evidence-informed onderwijs verbeteren: de kennis is er, de verbetering (nog) niet. Hoe komt dat en wat is daarvoor nodig?

Het evidence-informed verbeteren van onderwijs “has a thin record of success”. Het succes van Op de schouders van reuzen en Wijze lessen, en een groeiende belangstelling voor effectief lesgeven, leiden nog niet tot wezenlijke verbeteringen. Hoe komt dat? De slechte aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de onderwijspraktijk wordt vaak genoemd. Als nieuwe werkwijzen wel aansluiten en bewezen positieve effecten hebben op de leerprestaties, dan blijkt het animo om die werkwijzen toe te passen gering.
Willen scholen beter worden? Hoe urgent vinden scholen en leraren het om te verbeteren? Willen ze ‘zo goed mogelijk’ worden, of ‘goed genoeg’ blijven? Hebben leraren geen tijd om aan verbetering te werken, of is dat een te gemakkelijk excuus? Hoe bereiken we dat effectieve praktijken net als in de geneeskunde en landbouw ook in het onderwijs grootschalig benut worden, zodat leerlingen daarvan kunnen profiteren? In de workshop gaan we op dit soort vragen in.

Deze sessie wordt gegeven door Hannah Bijlsma, Adrie Visscher en Paul Kirschner

SESSIE ARCHIEF

Actieplan voor academische leerkrachten in het PO

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) verbindt en verenigt academische
basisschoolleerkrachten met als doel elkaar te inspireren, wetenschappelijke kennis en werkervaring te delen en om een belangrijke gesprekspartner te zijn voor belanghebbende partijen. De BAB, de VSNU, de PO-Raad, de AVS, de CNV, de AOB en het Netwerk Universitaire Pabo’s hebben gezamenlijk een actieplan ontwikkeld met vijf missies. Deze missies dienen één doel: academische leerkrachten worden zó ingezet, dat hun vaardigheden en kennis optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of in de onderwijssector.
In deze workshop worden de missies van het Actieplan academici PO toegelicht en samen meegedacht over hoe we elkaar kunnen versterken.

BIO

Hannah Bijlsma

Hannah Bijlsma werkt als leerkracht in groep 3 en is daarnaast als onderwijsonderzoeker (PhD) verbonden aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op leerlingpercepties van leskwaliteit en het meten van effectief docentgedrag in de klas. In 2016 richtte zij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs op en heeft vijf jaar de functie van voorzitter bekleed. Momenteel is zij bestuurslid bij het Internationaal congres voor schooleffectiviteit en schoolverbetering (www.icsei.net).

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.